Συνεργασία Αγρ. Συνεταιρισμού επ. Φαρσάλων ο “Ενιπέας” με ερευνητικές ομάδες Πανεπιστημίων

O Αγροτικός Συνεταιρισμός επαρχίας Φαρσάλων ο “ΕΝΙΠΕΑΣ” διοργάνωσε στην έδρα του στο Ευύδριο Φαρσάλων, συνάντηση εργασίας κτηνοτρόφων μελών του και εκπροσώπων του ΔΣ και καθηγητών-ερευνητών εξειδικευμένων εργαστηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δήμητρας Γάκη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση της συνεργασίας του Συνεταιρισμού με ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία θα αφορά διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού (όσπρια, αρωματικά φυτά, κτηνοτροφία, κλπ). Στη συνεργασία αυτή θα συμμετέχουν επίσης Πανεπιστήμια από τη Γαλλία και Ελβετία.

Στην παρούσα φάση η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση της ένταξης εκτάσεων σε συστήματα διαχείρισης βόσκησης προς όφελος της κτηνοτροφίας στην περιοχή.