Συνεδριάζει την Τρίτη (18/05) το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 8:00 μ.μ. με δυο ξεχωριστές συνεδριάσεις.

Η πρώτη έχει ως μοναδικό θέμα την έγκριση ισολογισμού του Δήμου Φαρσάλων οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8:30 μ.μ. και περιλαμβάνει 6 θέματα.

ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 (τέταρτη 4η) (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Ε.Δ.).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φαρσάλων (Εισηγητής : Εσκίογλου Ιορδάνης, Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).

ΘΕΜΑ 4ο: Γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου για περιορισμό βοσκής στο Δάσος «Παλιοδερλί» Κοινότητας Σκοπιάς (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης  για το νομοσχέδιο Λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.)