Ευχαριστήριο οικογένειας Καπιτσίνα

Η οικογένεια Καπιτσίνα θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους, για την απώλεια  της Αναστασίας Καπιτσίνα.

Οικογένεια Καπιτσίνα