Βρέθηκαν τα κλειδιά της φωτογραφίας

Βρέθηκαν τα κλειδιά της φωτογραφίας στα Φάρσαλα.

Ο κάτοχος μπορεί να τα παραλάβει από το ΑΤ Φαρσάλων.