Βοτανικός Κήπος στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Το 1ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων σε μία τρικυμιώδη σχολική χρονιά λόγω της πανδημίας βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης βοτανικού κήπου με οπωροφόρα-καρποφόρα και δασικά δένδρα αλλά και θάμνους, στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕ. Το παραπάνω αποτέλεσμα αποτελεί καρπό της συνεργασίας μαθητών, καθηγητών, της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Φαρσάλων και του NOESIS (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών Και Μουσείο Τεχνολογίας). Ο Βοτανικός κήπος εγκαταστάθηκε στην βόρειο-δυτική πλευρά του σχολείου και αποτελείται από καρποφόρα δένδρα της οικογένειας εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρινόκαρπων και ακρόδρυων, δασικά δένδρα και  καλλωπιστικούς θάμνους, ένα άτομο για κάθε είδος δένδρου ή θάμνου.


Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες ενισχύοντας τις δεξιότητες συνεργασίας,  επικοινωνίας και αλληλοσεβασμού απολαμβάνοντας παράλληλα και τη χαρά  της δημιουργίας. Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται απέναντι στο περιβάλλον μέσα από την ορθολογική και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και δη του εδάφους. Αποκομίζουν γνώση και εμπειρία για τα διάφορα είδη δένδρων και θάμνων ως προς την αναγνώρισή τους και τις καλλιεργητικές τους φροντίδες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση των καλλιεργειών της αγροτικής περιοχής και εκμετάλλευση της γης στο μέλλον μέσα από την επαφή και τη γνωριμία με τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Ταυτόχρονα οι μαθητές πιθανώς να λάβουν ανάλογα ερεθίσματα για να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά στο γεωργικό τομέα ή ακόμα να αξιοποιήσουν δικές τους γεωργικές εκτάσεις.

Απώτερος στόχος είναι η συγκεκριμένη εγκατάσταση να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου και ειδικότερα του τομέα γεωπονίας στην πρακτική άσκηση των μαθητών στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Επιπρόσθετα μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέψεις μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συλλόγων, αγροτών της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο.

Μετά την σύνταξη – κοστολόγηση, υποβολή και έγκριση της πρότασης, οι εργασίες εγκατάστασης αφορούσαν αρχικά στην οργάνωση των επιμέρους εργασιών βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Ακολούθησαν οι εργασίες περίφραξης του χώρου με μεταλλικό πλέγμα, όργωμα και θρυμματισμός του εδάφους, χάραξη και διάνοιξη των θέσεων με βάση το σχέδιο φύτευσης, τοποθέτηση δενδρυλλίων και υποστύλωσή τους. Στη συνέχεια έγινε εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άρδευσης  και  τοποθέτηση ετικέτας πληροφοριών σε κάθε δένδρο, οι οποίες αντλήθηκαν από τη σχετική βιβλιογραφία και τέλος τοποθετήθηκε φωτισμός με φωτοβολταικά πάνελ. Η όλη δράση θα παρουσιαστεί σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου όπου θα αποτυπωθούν η εμπειρία και τα οφέλη της. Γενικότερα  θα προβληθεί ο ρόλος και η σημασία του ΕΠΑΛ και της  Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη γνώση, στην παραγωγική διαδικασία και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Η παραπάνω δράση είναι μία από τις δύο δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας τη φετινή χρονιά στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕ.

Συντονιστής του έργου είναι ο εκπαιδευτικός Νικόλαος Σταφύλης  συνεπικουρούμενος από τον διευθυντή Κωνσταντίνο Πάνο και ομάδα  συναδέλφων αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς,  Αρβάλη Κωνσταντίνο, Ζυγούρα Μαρία, Γκουντίκα Αστέριο, Ζάχου Αλίκη, Μανδάλη Ανδριανή, Ροϊδούλη Ευαγγελία και Κυριακό Αντώνιο.