«Στο κάδρο» των αποζημιώσεων από τον “Ιανό” επίσημα και τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Τη δυνατότητα να λάβουν μέρος της αποζημίωσης και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων και όχι μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για ζημιές που υπέστησαν από τον “Ιανό”, δίνει νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή όπως παρουσιάζει ακολούθως το KarditsaLive.Net και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ από το 2020 και συμπεριλαμβάνει το διάστημα της Θεομηνίας.

Στο επίμαχο άρθρο(12) αναφέρεται ότι:

“Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγρoτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθoρίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβoλής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων”.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων δικαιούνται αποζημίωσης στο 50% αυτής που δικαιούνται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχοντας υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ.

Για το θέμα επικοινωνήσαμε με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Καραγιάννη, ο οποίος μιλώντας στο ΚarditsaLive.Net, τόνισε πως ήταν ένα ζήτημα που είχε κατά καιρούς επισημανθεί και αναμενόταν ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Με την εφαρμογή όμως του νόμου προκύπτουν αρκετά ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει το υπουργείο να δώσει σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις, προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητό τι θα ακολουθήσει.

Χαρακτηριστικά μας είπε πως στην Π.Ε. Καρδίτσας έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, χωρίς να τεθεί στην αρχική φάση υποβολής η προϋπόθεση του κατά κύριου επάγγελμα αγρότη. Στην συνέχεια και εφόσον υπήρξαν διευκρινήσεις, κατά την υποβολή των φακέλων ζητήθηκε βεβαίωση που θα πιστοποιούσε ότι ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Για ένα σημαντικό, λοιπόν, αριθμό κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων υπάρχουν τα στοιχεία. Είναι όμως πιθανόν να έχουμε και πληγέντες που, μαθαίνοντας ότι δεν δικαιούνται οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δεν ξεκίνησαν καν την διαδικασία. Θα πρέπει, λοιπόν, κατέληξε, να διευκρινιστεί τι ισχύει, αν ισχύει για όσους υπέβαλαν αίτηση και κόπηκαν, αν ισχύει και για όσους δεν υπέβαλαν καθόλου αίτηση και ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί ανά περίπτωση.

Πριν υπάρξει σαφής τοποθέτηση επί αυτών δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Πηγή: karditsalive.net