«Ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής οδών και πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Κιλελέρ»

Σύμβαση υπογράφτηκε από τον δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την πραγματοποίηση έργου με τον τίτλο «Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Κιλελέρ».

Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με την συνδρομή της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, και αφορά στη κατασκευή οδών και πεζοδρομίων  στην κοινότητα Αγ. Αναργύρων και στον οικισμό της Μεσορράχης καθώς και τον καθαρισμό φρεατίων και αγωγού στην πλατεία των Αγ. Αναργύρων για την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων.

Στις εργασίες, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ο  ανάδοχος του έργου εφαρμόζει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της συνταχθείσας μελέτης, όπως αυτές περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου δίδονται κατά τη διάρκεια της επίβλεψης του.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται  περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτά, εργασίες χωματουργικών – τεχνικών και ασφαλτόστρωσης.

Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € και η δαπάνη για ΦΠΑ σε 14.400,00 €, ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 74.400,00 €.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχιλλέας Βαρδακούλης, ο αντιδήμαρχος ΔΕ Νίκαιας – Κραννώνα Αχιλλέας Χατζούλης, ο πρόεδρος της ΤΚ Αγ. Αναργύρων Γιάννης Τσικρίκας και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.