Εικονικό σεμινάριο της Ευρ. Επιτροπής σε θέματα πρόσβασης στις Αγορές

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

«Σε συνέχεια του από 2.4.2021 ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας μας, με θέμα: “Εικονικό σεμινάριο της Ευρ. Επιτροπής σε θέματα πρόσβασης στις Αγορές (Access2Markets)/14.4.2021”, επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα με σκοπό να τονίσουμε τη σπουδαιότητα του παραπάνω σεμιναρίου για τους εξαγωγικούς φορείς – ιδιαίτερα τις ΜΜΕ -προκειμένου να προσπαθήσουν να αμβλύνουν τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημική κρίση και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχει η Ευρ. Επιτροπή.

Η τελευταία, προκειμένου να ανταποκριθεί στην άνοδο του προστατευτισμού, μεταξύ των άλλων, έχει αναγάγει τις επικοινωνιακές της προσπάθειες σε βασική προτεραιότητα με σκοπό να εξηγήσει κυρίως στις ΜΜΕ πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Πρόσβαση στην Αγορά για να εξαλείψουν τα ποικίλα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Μόνο το 2019, έχουν αναφερθεί 43 νέα εμπόδια που περιγράφουν συγκεκριμένες τάσεις σε διάφορες χώρες & τομείς και επηρεάζουν σοβαρά τις εμπορικές ροές.

Το εικονικό σεμινάριο (Virtual workshop) με τίτλο: “Train the Trainers” (“Εκπαίδευση των εκπαιδευτών”), έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε 11 χώρες-μέλη (Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ολλανδία, Δανία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Βουλγαρία, Τσεχία) και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 πραγματοποιείται και στη χώρα μας, στην Ελληνική γλώσσα, ώρες 09.00’–13.00’, προκειμένου οι εξαγωγικοί φορείς να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις νέες δυνατότητες και τα πρακτικά ζητήματα που προσφέρει η διαδικτυακή πύλη Access2Markets. Αίτηση εγγραφής στο σεμινάριο, καθώς και σχετική ενημέρωση για τα μέλη σας είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets».