Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων την Πέμπτη (8/4)

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 8 Απριλίου και ώρα 13:30 με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 7 θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (δεύτερη 2η) (Εισηγητής : Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 (τρίτη 3η) (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 3o : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Ειρήνη Αθανασία Παπαδοπούλου του Αποστόλου) (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για διακοπή συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 5ο : Παραχώρηση από τον Δήμο Φαρσάλων στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ., αγροτεμαχίων για την κατασκευή δύο (2) φωτοβολταικών πάρκων με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (Εισηγητής : Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 ΘΕΜΑ 6ο : Κατάρτιση – Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025 του υποτομέα των ΟΤΑ (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση του Σχεδίου ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δαμιανός Κων/νος