Αποζημίωση δαπάνης για την αγορά οπτικών ειδών από τον ΕΟΠΥΥ

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Συλλόγων Οπτικών & Οπτομετρών Ελλάδος, έτσι ώστε να λάβετε αποζημίωση δαπάνης για την αγορά οπτικών ειδών από τον ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά οι οδηγίες προς τους ασφαλισμένους για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών:

 1. ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ στην ιστοσελίδα ΕΟΠΥΥ gov.gr
 2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
 3. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ Taxisnet ή (αν έχετε) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΠΥΥ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη)
 4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»
 5. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» : « ΟΠΤΙΚΑ»
 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΦΟΡΑ» αν πρόκειται για έμμεσο η άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «έμμεσο μέλος» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά του στοιχεία. Μόνο στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά στο πλαίσιο αναζήτησης)
 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ τον Ταχυδρομικό Κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας
 8. Στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημά οπτικών
 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ» επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ, που σας χορήγησε οφθαλμίατρός σας
 10. ΑΝΕΒΑΣΤΕ πατώντας «+» «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε και ταυτότητα)
 11. Πατήσετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»

Διευκρίνιση σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Τα δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται στην κατηγορία “Οπτικά” θα πρέπει να είναι:

 • σκαναρισμένα σε μορφή jpg, pdf ή png εικόνες έως 5,5 MB και
 • η ονομασία που τους έχει δοθεί πριν το ανέβασμα στην υπηρεσία να μην περιέχει σημεία στίξης

Ακόμα έγινε γνωστό ότι την συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορεί να την καταθέτει ο πολίτης και από το ΚΕΠ έχοντας πάει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται.