ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Βαμβάκι προστιθέμενης αξίας με οικονομικά οφέλη στον παραγωγό

Η εταιρεία μας, συνεχίζοντας την υποστήριξη της ποιοτικής παραγωγής βάμβακος με προστιθέμενη αξία , διαθέτει προγράμματα πιστοποίησης , για την καλλιεργητική περίοδο 2021-2022.

Πρόγραμμα  SPINA

Συμμετέχουν οι παραγωγοί που καλλιεργούν τις παρακάτω ποικιλίες:

  • Άλφα : Αύρα
  • Apical : Cynthia, Zenith
  • Κ & Ν Ευθυμιάδης : PRG 9048

Όλη η δήλωση πρέπει να είναι μόνο με τις παραπάνω ποικιλίες

Πρόγραμμα  SELECTED

Συμμετέχουν οι παραγωγοί που καλλιεργούν τις παρακάτω ποικιλίες:

  • Ανδριώτης : Filia
  • Apical : Scarlet
  • Corteva : ST318
  • BASF : Carla, Carmen, Celia, Elsa, Flora, Fiona
  • Σπύρου : Elpida, Armonia

Όλη η δήλωση πρέπει να είναι μόνο με τις παραπάνω ποικιλίες

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  AGRO 2.1 – 2.2

Συμμετέχουν όλες οι ποικιλίες.

Δυνατότητα  προπωλήσεων  σε  όσους  συμμετέχουν  στα  προγράμματα  προστιθέμενης  αξίας

Για  τα  πρόγραμμα  θα  υπάρξουν  παροχές  και  ποιοτικές  πριμοδοτήσεις  από  0,03€/κιλό ανάλογα  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά.

Τμήμα   γεωπονικών  υπηρεσιών  ομίλου

2491026101