200.000 ευρώ χρηματοδότηση ο Δήμος Φαρσάλων

Τη χρηματοδότηση του Δήμου Φαρσάλων του Ν. Λάρισας με το ποσό των 200.000,00€, ως επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», αποφάσισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Η   χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετική εγκύκλιό. Η  ισχύς της παρούσας ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.