Ευχαριστήριο Κοινοτήτων για την ομόφωνη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Φαρσάλων και το δημοτικό συμβούλιο για τη στήριξη τους στο θεσμό των κοινοτήτων ψηφίζοντας όλοι υπέρ του ψηφίσματος για την στήριξη των Κοινοτήτων.

Στο ψήφισμα προτείνονται τα εξής:

1. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες

3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας

4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης

5. Μη κατάργηση των συμβουλίων Κοινότητας στις έδρες των δήμων

6. Να μην υπάρξει αλλαγή στην ονομασία του Προέδρου αντί εκπροσώπου

7. Διατήρηση του θεσμού των συμβουλίων άνω των 300 ατόμων σύμφωνα με τον Καλλικράτη ΑΠ 59846/21.08..2019”.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων δεν παρέμεινε μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά γνωστοποίησε το αίτημά μας και μας στήριξε ενεργά παραδίδοντας το ψήφισμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους.