Εκτός της Eπιστρεπτέας 6 το 60% των αιτήσεων

Περίπου το 60% από τις 721.396 αιτήσεις που κατατέθηκαν για ενίσχυση από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 απορρίφθηκαν αφού είτε παρουσίαζαν αύξηση αντί της ελάχιστης μείωσης του τζίρου κατά 20% είτε δεν εμφάνιζαν τον ελάχιστο τζίρο των 200 ευρώ την περίοδο αναφοράς.

Ειδικότερα, απορριπτέες ήταν 435.215 αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενώ επιλέξιμες για ενίσχυση κρίθηκαν 286.181 επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν από σήμερα μέχρι και τις 16 Μαρτίου να κάνουν την αίτηση αποδοχής στην πλατφόρμα mybussinessupport της ΑΑΔΕ ώστε να αρχίζουν να πιστώνονται από τις επόμενες ημέρες οι ενισχύσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Συνολικά το ποσό που θα διατεθεί σε αυτό τον κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής θα φτάσει τα 550 εκατ. ευρώ και το 50% των ενισχύσεων θα αποτελεί καθαρή επιδότηση η οποία θα είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι 435.215 αιτήσεις απορρίφθηκαν επειδή:

• 138.461 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς (τζίρο Ιανουαρίου 2020),

• 175.855 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς,

• 188.804 επιχειρήσεις δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ. Από αυτές, 21.530 έχουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021 και 124.260 επιχειρήσεις έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020.

• 194.950 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη πριν από το 2018, εμφανίζουν αύξηση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 2019. Από αυτές, 54.796 έχουν αύξηση τζίρου και τον Ιανουάριο του 2021, 45.838 έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021 και 46.087 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης και οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθοριστεί με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΓΔΟΥ 232/1-3-2021 (ΦΕΚ 804/Β΄/1-3-2021).

Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Πηγή: capital.gr