Με 13 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. Φαρσάλων

Με 13 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30, με τηλεδιάσκεψη, λόγω του περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid – 19, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση υποχρεωτικής (1ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2021 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση καθορισμού καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου – Αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού -Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.)» έτους 2021 (Εισηγητής : Ζάμπαλου Ευαγγελία, Προϊσταμένη Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  Δ.Φ.).

ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης για οφειλές και μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης έγκρισης της αριθ. 1/2021 απόφασης της Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε. για «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» (Εισηγητής: Γούσιας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση Εξόδων κηδείας άπορου Δημότη και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων, λόγω επικινδυνότητας (Εισηγητής : Καλφούντζου Παρασκευή, Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας του κτιρίου που στεγάζεται το 4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων» (Εισηγητής: Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 9o: Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας του κτιρίου που στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς Φαρσάλων» (Εισηγητής: Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφαση ονοματοδοσίας οδών και πλατειών στην Κοινότητα Φαρσάλων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 11o: Ψήφισμα συμπαράστασης στους πρώην εργαζομένους Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Φαρσάλων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 12o: Ψήφισμα είκοσι επτά (27) Κοινοτήτων σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτήν και τον ρόλο των Κοινοτήτων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 13o: Αίτημα του Δ.Σ. της Λαϊκής Συσπείρωσης, την τοποθέτηση του επί του Ν/Σ για το εκλογικό σύστημα στις περιφέρειες και δήμου. (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).