Νέο Συντονιστικό O.M. Φαρσάλων ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Μέσα από εσωκομματικές διαδικασίες αναδείχθηκε η νέα Συντονιστική Επιτροπή για την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Φαρσάλων, καθώς και οι αντιπρόσωποι του κόμματος για τη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Λάρισας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Συντονιστική Επιτροπή με νέο συντονιστή – γραμματέα τον Αθανάσιο Σπ. Νικόπουλο και αναπληρώτρια συντονίστρια την Ιωάννα Φουτζοπούλου.

Από την διαδικασία προέκυψε Συντονιστής-Γραμματέας ο Αθανάσιος Σπ  Νικόπουλος, αναπλ.Συντονίστρια η Ιωάννα Φουτζοπούλου.Μέλη: Νικόλαος Θεοχάρης, Χριστίνα Χλαπανίδα, Δημοσθένης Γουδουλάκης. Αναπληρωματικά Μέλη: Γεώργιος Αρσενόπουλος, Νικόλαος Ψαλλίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Φαρσάλων: 6945188988