9 κρούσματα από 18/12 έως 31/12 στο Δήμο Φαρσάλων – 144 από 14/03/20 έως 17/12/20

Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (movingaverageincidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).

Για τις επιδημικές καμπύλες, τους χάρτες και τον αριθμός αναπαραγωγής Rχρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως 31 Δεκεμβρίου.

Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή τωνσυνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 17Δεκεμβρίου και από 18 έως 31 Δεκεμβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 17Δεκεμβρίου

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 18έως31Δεκεμβρίου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)τουSARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0.71

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)τουSARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισαςισούται με 0.76

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)τουSARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίαςισούται με 0.94

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)τουSARS-CoV-2 στην Π.E.Τρικάλωνισούται με0.51

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)τουSARS-CoV-2 στην Π.E.Καρδίτσαςισούται με 0.49

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!