Επερώτηση Τσακνάκη – Αράπκουλε για την καθυστέρηση της έκδοσης των αποτελεσμάτων του μέτρου 16 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μετά από μια δεκαετία συνεχούς οικονομικής κρίσης και βαθιάς ύφεσης καθίσταται επιτακτική η ανάταξη και η αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, με την προστασία και τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας. ‘Έτσι, θα πρέπει να αξιοποιούνται σωστά και ταχύτατα όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία από τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης στην προσπάθεια δημιουργίας νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Ειδικότερα, όταν αυτός ο σκοπός επιδιώκει την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, απαιτεί ταχύτατες διαδικασίες διαχείρισης των εκάστοτε χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι, είναι προφανές πως δεν δικαιολογείται η καθυστέρηση ολοκλήρωσης προσκλήσεων, όπως του μέτρου 16, το οποίο στοχεύει στην  ενίσχυση της συνεργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών.

Δυστυχώς τελευταία γίναμε δέκτες παραπόνων από υποψήφιους επενδυτές για την υπερβολική καθυστέρηση έκδοσης των αποτελεσμάτων των υπομέτρων 16.1-16.2 & 161.-16.5 του μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όταν οι άλλες Περιφέρειες έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων και έχουν προχωρήσει στην ένταξη των επιλεχθέντων σχημάτων.

Βασικός στόχος του Μέτρου 16 είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.

Το οξύμωρο και αντιφατικό στην παρούσα χρονική στιγμή είναι πως, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαφήμισε πρόσφατα τη διοργάνωση του καταληκτικού online συνεδρίου του έργου INNOGROW, που αφορά την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των ΜΜΕ της υπαίθρου, την ίδια χρονική στιγμή δεν έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα των επενδυτών του Μέτρου 16 από μια προκήρυξη που έκλεισε στα τέλη του 2018.

Επερωτάται ο Περιφερειάρχης:

Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί τα τελικά αποτελέσματα επιλογής των υπομέτρων του μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020, δύο χρόνια μετά τη λήξη της προκήρυξης;

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!