Διαγνωστικά τεστ κορωνοϊού από τον Όμιλο Animus A.Ε.

Ο Όμιλος Animus A.E., μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ορίζει ως ανώτατες τιμές τα 60 € για το μοριακό test RT-PCR και 20 € για το rapid test, ανακοινώνει εκ νέου τόσο στους πολίτες της ευρύτερης Περιφέρειας Θεσσαλίας που ενδιαφέρονται να προβούν στον έλεγχο, όσο και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή, ότι οι νέες τιμές για τα διαγνωστικά tests έναντι του Sars-Covid-19 είναι:

  • 30 € για το μοριακό test RT-PCR για μεμονωμένες περιπτώσεις
  • 25 € για το μοριακό test RT-PCR για επιχειρήσεις και ομάδες άνω των 10 ατόμων και έως 99 ατόμων
  • 22 €για το μοριακό test RT-PCR για επιχειρήσεις άνω των 100 ατόμων προς εξέταση
  • 15 € για το rapid test για όλους τους ενδιαφερόμενους
  • 20 € για το rapid test για επιχειρήσεις ή ομάδες πολιτών άνω των 10 ατόμων όπου η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιείται στον χώρο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο «Animus Πολυιατρείο» στο τηλέφωνο 2411-803 300 ή στο email: polyiatreio@animus-sa.gr