Μάξιμος: Τέλη του 2021 Αθήνα Λάρισα σε 2:40΄ – Έρχονται ηχοπετάσματα στις γραμμές ΟΣΕ στην πόλη

Ο ΟΣΕ θα αναλάβει το έργο της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον Ιανό στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (πίνακα και υποβρύχιες αντλίες) της υπόγειας διάβασης στον Σταυρό Φαρσάλων, απ’ όπου διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα. Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε στον βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο ο  Αν. Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Θανάσης Κοτταράς. Ο Θεσσαλός πολιτικός, μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων του Σταυρού και ενημέρωση που είχε από τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου είχε συνάντηση με το επιτελικό στέλεχος του ΟΣΕ, στη διάρκεια της οποίας υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήμαρχο και δέσμευση για την αποκατάσταση των ζημιών και την απόδοση των εγκαταστάσεων στον δήμο.

Ηχοπετάσματα

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ζήτησε επιπλέον ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της τοποθέτησης ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών στον αστικό ιστό της Λάρισας. Τα ηχοπετάσματα θα τοποθετηθούν κατά μήκος της σιδηροδρομικής όδευσης από τον Σταθμό του Μεζούρλου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές επιπτώσεων που αφορούν στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρόμου εντός του οικιστικού ιστού, όσο και στη βελτίωση του επιπέδου θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία της γραμμής στην γειτνιάζουσα με αυτή περιοχή.

Έτσι, θα τοποθετηθούν ηχοπετάσματα, σε συνολικό μήκος 4,8 km  κατά μήκος των ορίων του σιδηροδρομικού άξονα όπου υπάρχουν οικιστικές ή άλλες ευαίσθητες χρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος από την επιρροή του σιδηροδρομικού θορύβου.

Παράλληλα, θα υπάρξει περίφραξη, σε συνολικό μήκος 3,2 km σε λοιπές θέσεις: α) όπου οι παρακείμενες χρήσεις δεν χρήζουν προστασίας όσον αφορά την ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος, β)  όπου λόγοι ορατότητας επιβάλουν περιορισμούς στην παρεμβολή εμποδίων μεταξύ κινουμένων εγκάρσια προς τον σιδηροδρομικό διάδρομο (οχήματα, πεζοί) και των αξόνων των σιδηροδρομικών γραμμών και γ) όπου είναι απαραίτητο για την προστασία έναντι ανεπιθύμητης εισόδου ατόμων στον σιδηροδρομικό διάδρομο.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Κοτταράς τον κυβερνητικό βουλευτή, ο ΟΣΕ έχει ολοκληρώσει τη μελέτη, την οποία κατέθεσε στην Περιφέρεια και αναμένεται η έγκρισή της για να προχωρήσει στην προκήρυξη του έργου. Η συμβασιοποίηση του έργου εκτιμάται εντός του  2021 και ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής του στους 12 μήνες.

Δρομολόγιο Αθήνα-Λάρισα

Τέλος, όσον αφορά στην ταχύτερη σιδηροδρομική σύνδεση της Λάρισας με την πρωτεύουσα, με το δρομολόγιο σήμερα να είναι περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με τον Αν. Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ ο στόχος είναι στο τέλος του 2021, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα στο δίκτυο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, το δρομολόγιο Αθήνα – Λάρισα να γίνεται σε 2 ώρες και 40 λεπτά.