ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας για Αγοραστό: «Η εμμονή στη δική του αλήθεια συνιστά ιδεοληψία που δεν είναι συμβατή με την πολιτική θέση που κατέχει»

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας – Προοδευτική Συμμαχία αναφέρονται τα εξής:

Ο Αχελώος στοιχειώνει την πολιτική σκέψη των περιφερειακών στελεχών της συμπολίτευσης στην Περιφερειακή Αρχή της Θεσσαλίας και κυρίως τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό. Άλλως, δεν εξηγείται η καθυστερημένη απόφαση του κ. Αγοραστού να εγκρίνει την ένταξη της πράξης «υποστήριξη Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 331.890, ευρώ στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Η έγκριση αυτή επιβάλλονταν να αποφασισθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα της 7ης Δεκεμβρίου 2017. Η παρέλκυση της πραγμάτωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος από τον ίδιο συνιστά αβελτηρία πολιτικού στελέχους και παράβαση καθήκοντος με αρνητικές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία της περιοχής.

Η δικαιολογία για την παράβαση καθήκοντος ότι δεν συμφωνούσε ο ίδιος με τη συγκεκριμένη αναθεώρηση των σχεδίων (ΣΔΛΑΠ) δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του.

Εγκαλούμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας διότι παρέβη το καθήκον του, προβαίνοντας σε σκόπιμη αμέλεια στη λήψη μέτρων παρακολούθησης, υλοποίησης και εφαρμογής της αναθεώρησης των σχεδίων (ΣΔΛΑΠ), ως όφειλε, για τρία (3) ολόκληρα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε και με την πράξη του να προσφύγει στο ΣτΕ εναντίον της συγκεκριμένης αναθεώρησης των Σχεδίων του 2017, καταγράφουμε την μη πολιτική θέση να ακυρώνει για μεγάλο διάστημα την εφαρμογή της αναθεώρησης.

Η εμμονή στη δική του αλήθεια συνιστά ιδεοληψία που δεν είναι συμβατή με την πολιτική θέση που κατέχει. Ούτε δικαιολογείται η στάση του από την ευρεία αποδοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο της εκτέλεσης των έργων του άνω ρου του Αχελώου, σε συνδυασμό με τη μη συμπερίληψή τους στην αναθεώρηση των σχεδίων (ΣΔΛΑΠ). Η αναθεώρηση είναι σύννομη με πλειοψηφική απόφαση της Βουλής του 2017, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τυγχάνει της έγκρισης του ΣτΕ.

Όσο για την σκοπιμότητα του έργου της υποστήριξης της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας για την υλοποίηση των δράσεων που προκύπτουν από τα προγράμματα μέτρων των εγκεκριμένων ΣΔΛΑΠ, συμφωνούμε μαζί του ότι είναι επιβεβλημένη και προβλέπεται ως διακριτό μέτρο στα ΣΔΛΑΠ.

Η διαφωνία μας έγκειται στο χρόνο που έπρεπε να εγκριθεί. Υποθέτουμε ότι και ο κ. Αγοραστός πιστεύει, όπως και εμείς, πως η ανάγκη της υποστήριξης δεν προέκυψε τον Δεκέμβριο του 2020.

Επιπρόσθετα, επειδή η εφαρμογή των ΣΔΛΑΠ αποτελεί υποχρέωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης θα βοηθήσει στη ροή επενδυτικών πόρων προς τη χώρα μας και στην ωρίμανση έργων.