Συμφωνεί…και το Κιρκινέζι για το φράγμα στο “Κακλιτζόρεμα”

Μπορεί ένα είδος γερακιού όπως είναι το ευρέως γνωστό στο Θεσσαλικό χώρο Κιρκινέζι (Falco naummani) να επηρεάσει το έργο της ύδρευσης μιας ολόκληρης πόλης; Φυσικά και μπορεί, όταν επηρεάζει τους περιβαλλοντολογικούς όρους που αφορούν την τροφοληψία και αναπαραγωγή του συγκεκριμένου αρπακτικού. Ευτυχώς, όμως για την περίπτωση της υδροδότησης των Φαρσάλων και την μεταφορά νερού από τα ορεινά της Δ.Ε. Ναρθακίου προς τα Φάρσαλα,  ο φορέας που διαχειρίζεται…γνωμοδότησε θετικά, για την κατασκευή τεχνητού ταμιευτήρα στην θέση “Κακλιτζόρεμα” στην Τ.Κ.. Διλόφου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, συνεδρίασε πρόσφατα για αυτό το θέμα και αφού έλαβε υπόψη την γραπτή εισήγηση Δασολόγου, αποφαίνεται θετικά επί της Ειδικής Μελέτης Περιβάλλοντος, για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντολογικών όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Ταμιευτήρας στην θέση «Κακλιτζόρεμα» της Τ.Κ. Διλόφου της Δ.Ε. Ναρθακίου που περιλαμβάνει δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Η πρώτη αφορά στη μείωση της παροχής του Κακλιτζορέματος, λόγω της κατασκευής του φράγματος, ότι αυτή δεν επηρεάζει την απορροή του και κατ’ επέκταση του ποταμού Ενιπέα, του οποίου αποτελεί παραπόταμο, ενώ η παραμένουσα παροχή στο ρέμα δεν αναμένεται να μεταβάλει τα βασικά χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων της περιοχής (Κακλιτζόρεμα και πολύ περισσότερο του Ενιπέα), όπως αυτά εμφανίζονται σήμερα.

Η δεύτερη αφορά το φράγμα, την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και το αρδευτικό δίκτυο ότι αυτά χωροθετούνται εκτός προστατευόμενων περιοχών της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Επίσης, στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται η υποχρέωση ότι η κατασκευή του νέου υδρευτικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί στα όρια του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν θα επιφέρει απώλεια ενδιαιτήματος (φυσικού περιβάλλον) της τροφοληψίας ή αναπαραγωγής για το είδος Falco naummani (Κιρκινέζι).

Για να «κλείσει» όμως το όλο θέμα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαβούλευση με 13 διαφορετικές υπηρεσίες για να ληφθεί η τελική έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων, την λεγόμενη ΑΕΠΟ, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη σύνταξη του φακέλου που θα κατατεθεί για την χρηματοδότηση του έργου που χρειάζεται για την ύδρευση των Φαρσάλων, με την κατασκευή δύο τεχνητών ταμιευτήρων στη θέση “Κακλιτζόρεμα” της Τ.Κ. Διλόφου, και ομοίως άλλων τόσων, για την θέση “Λουτζακόρεμα” της Τ.Κ. Ναρθακίου, της Δ.Ε. Ναρθακίου.

Σε αυτούς τους 13 φορείς συμπεριλαμβάνονται φορείς όπως: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας (Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας), η Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδας), η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. (Περιφέρεια Θεσσαλίας), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδας), το Δασαρχείο Λάρισας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδας), η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Λάρισας (ΠΕΧΩΠ), η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) και ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού.

Το Κιρκινέζι

Το Κιρκινέζι είναι ένα αποκλειστικά μεταναστευτικό είδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με εξαίρεση κάποιες περιοχές στην Αφρική (Τυνησία, Αίγυπτο, Μαρόκο), και κάποιους θύλακες στην Ισπανία, όπου απαντάται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, είναι είτε καλοκαιρινός, είτε χειμερινός επισκέπτης.

Στην Ελλάδα έρχεται το καλοκαίρι για αναπαραγωγή και, το ίδιο ισχύει για μία μεγάλη ζώνη που περιλαμβάνει τη Μεσόγειο, μέρος των Βαλκανίων και φτάνει μέχρι την Κίνα. Αντίθετα, διαχειμάζει σε εκτεταμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αφρικής. Οι αναπαραγόμενοι ευρωπαϊκοί του πληθυσμοί βαίνουν μειούμενοι.

Προτιμάει τα ανοιχτά οικοσυστήματα όπως, λιβάδια, καλλιεργημένους αγρούς, ξερές τοποθεσίες τύπου στέπας και χαμηλούς λόφους με λίγη βλάστηση. Πολύ συχνά, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της άνοιξης, αρέσκεται να κάθεται κατά ομάδες στους στύλους μεταφοράς ρεύματος, που περνάνε μέσα από αγρούς ή επαρχιακούς δρόμους. Τρέφεται κυρίως με έντομα, που αποτελούν έως και το 80% της διατροφής του. Κυνηγάει κυρίως ακρίδες και γρύλους και, όταν οι αγρότες καίνε τα σπαρτά, πολύ συχνά παρατηρείται να κυνηγάει τα έντομα, τα ποντίκια και τις σαύρες που προσπαθούν να διαφύγουν. Το Κιρκινέζι αποτελεί «δείκτη υγείας» του περιβάλλοντος στον ελλαδικό χώρο, όσον αφορά στα πτηνά και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει προτείνει σειρά μέτρων για την προστασία του.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία - Γ.Γ.