Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Λάρισας: Αναδρομικά επιστροφής επικουρικής και προσωρινής σύνταξης

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Λάρισας επισημαίνονται τα εξής:

Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Νομού Λάρισας, καλεί τα μέλη του – εφόσον το επιθυμούν- να υποβάλλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. και στο Επικουρικό Ταμείο (ΤΕΑΔΥ) τις σχετικές αιτήσεις, για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Σχετικά έντυπα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας www.pops.com.gr.

Όσοι δε, από τους συναδέρφους μας έλαβαν εσφαλμένη επιστροφή αναδρομικών δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας στον Ε.Φ.Κ.Α. Οι αιτήσεις να συμπληρωθούν και να υποβληθούν ταχυδρομικώς στα αρμόδια Ταμεία. Ο ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.) του Ε.Φ.Κ.Α. είναι 10682 και του Επικουρικού Ταμείου (ΤΕΑΔΥ) είναι 10557. Οι αιτήσεις να υποβληθούν έως τις 13.12.2020.