Διδασκαλία Θεωρίας της μουσικής από τον Κώστα Χριστοδούλου

Διδασκαλία Θεωρίας της μουσικής από τον Κώστα Χριστοδούλου στην διεθνή πλατφόρμα διδασκαλίας Udemy.

“Advanced Music Theory in action using a Keyboard”.

Μια σειρά μαθημάτων σε σχέση με τη θεωρία της μουσικής, και πως να την χρησιμοποιήσουμε στην πράξη.

Χρήσιμο για κάθε μαθητή μουσικής, αλλά και για δασκάλους γιατί δίνονται με απλό και κατανοητό τρόπο τα στοιχεία της θεωρίας.

Τα μαθήματα είναι στα αγγλικά αλλά μπορείτε να ενεργοποιησετε τους ελληνικούς υπότιτλους για πιο εύκολη παρακολούθηση.

Τα μαθήματα φιλοξενούνται από την πλατφόρμα Udemy και αυτές τις μέρες είναι σε πολύ χαμηλή τιμή λόγω black friday.

https://www.udemy.com/course/advanced-music-theory-in-practice-using-a-keyboard/