Επιχορηγούνται τα ΚΔΑΠ του δήμου Φαρσάλων με 82.460 ευρώ από το “Φιλόδημος ΙΙ”

Επιχορήγηση για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ θα λάβουν μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” οι Δήμοι Λαρισαίων, Φαρσάλων και Κιλελέρ.

Οι τρεις δήμοι της Π.Ε. Λάρισας περιλαμβάνονται στους συνολικά 134 σε όλη τη χώρα που θα λάβουν το ποσό των 15.076.880,00 ευρώ.

Ειδικότερα ο Δήμος Λαρισαίων επιχορηγείται με 422.940,00 ευρώ, ο Δήμος Φαρσάλων με 82.460,00 ευρώ, ενώ ο Δήμος Κιλελέρ με 31.920,00 ευρώ

Κριτήρια για τον τρόπο κατανομής της επιχορήγησης στους Δήμους όπως αναφέρεται στην απόφαση αποτελούν ο αριθμός των Δομών καθώς και η διαφορά των ωφελούμενων ατόμων από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» κύκλου 2020-2021 σε σχέση με τον κύκλο 2019-2020.