Οικονομικό Επιμελητήριο: Το Υπουργείο Οικονομικών για την αναστολή πληρωμής ΦΠΑ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, που πλήττονται από τον Covid-19

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου του 7ου ΠΤ ΟΕΕ κ. Ηλία Κοτσιμπογεώργου, με το γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, σχετικά με την αναστολή καταβολής ΦΠΑ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές,  που πλήττονται από την πανδημία του Covid-19, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας δεν εντάσσεται στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση.

Δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ, δίνεται στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα, η οποία εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες.