Προσλήψεις Εθνοφυλάκων στην 61 Μ.Ε. για το 2021

Η 61 Μονάδα Επιστρατεύσεως (Στρατόπεδο “Μαρκόπουλου”) στα Φάρσαλα, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Εθνοφυλάκων, προκειμένου να εξασφαλίζει τη φρούρηση εγκαταστάσεων, κατά το έτος 2021.

Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική, η αποζημίωση είναι δεκαπέντε ευρώ (15 ευρώ) ημερησίως, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του Εθνοφύλακα (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση). Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται για την αποζημίωση δαπανών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης.

Ο χρόνος υπηρεσίας φύλαξης του Στρατοπέδου θα είναι ημερήσιες και νυχτερινές ώρες, με τη διάρκεια της υπηρεσίας να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά 24ωρο και θα υπάγεται στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Αίτηση και δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα οπωσδήποτε έως 20 Νοεμβρίου 2020 στην 61 Μ.Ε..

Η πρόσκληση πραγματοποιείται για ανάληψη υπηρεσίας φύλαξης αποθηκών, πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Με την 31 Δεκεμβρίου, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι Εθνοφύλακες χωρίς άλλη διαταγή αποδεσμεύονται. Ομοίως αποδεσμεύονται, σε περίπτωση που καταργηθεί η στρατιωτική εγκατάσταση στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή εκλείψει ο λόγος για τον οποίο προσελήφθησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 61 Μ.Ε. στην πόλη των Φαρσάλων και στο τηλέφωνο 2491026775.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!