MyDATA: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια – 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Τι είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε;

Ως “Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.” νοείται η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε..

2. Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Ως “Ψηφιακή πλατφόρμα myDATAτης Α.Α.Δ.Ε.” ή “Πλατφόρμα myDATA” νοείται η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

3. Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA της Α.Α.Δ.Ε.;

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία που εμφανίζονται στη πλατφόρμα myDATA είναι δύο και συγκεκριμένα:

-Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

-Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση

4. Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

-Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/ εξόδων των Επιχειρήσεων.

-Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών.

-Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

5. Τι είναι “Σύνοψη Παραστατικού”;

Ως “Σύνοψη παραστατικού” νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών)

6. Τι είναι ο “Χαρακτηρισμός Συναλλαγών”;

Ως “Χαρακτηρισμός Συναλλαγών” νοείται η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

7. Τι είναι ο “Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)”;

Ως “Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)” νοείται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.

8. Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής;

Οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής διαβιβάζονται ως εξής:

– Μέσω Πιστοποποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)

– Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

– Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είτε όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).

9. Με ποια κανάλια διαβίβασης αποστέλλονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;

Οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής διαβιβάζονται ως εξής:

– Μέσω Πιστοποποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)- Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

– Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είτε όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).

– Μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.. (καύσιμα)

10. Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;

Οι τρόποι διαβίβασης των παραστατικών Λιανικής είναι οι παρακάτω:

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής:

αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε..

αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, μέσων των λογισμικών προγραμμάτων erp είτε μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης, για τις συναλλαγές που δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. (όλοι πλην καυσίμων)

β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται μέσων των λογισμικών προγραμμάτων erp είτε μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης

γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.

Διαβάστε ολόκληρο το οδηγό της ΑΑΔΕ για την πλατφόρμα “MyDATA” εδώ
Τι αναφέρει Δ.Τ. του Υπουργείου
Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις επιχειρήσεις
Ξεκίνησε πιλοτικά από σήμερα, 1η/10/2020, η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά.

Με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myDATA, ελήφθη υπόψη ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι:
– Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών εσόδων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου για το έτος αυτό.
– Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 1η/1/2021.

Αναλυτικότερα, από σήμερα, 1η/10/2020, μέσω της διεύθυνσης mydata.aade.gov.gr:
– Μπορεί να γίνει εγγραφή στην ειδική διεπαφή της ΑΑΔΕ (myDATA RESTAPI) για διαβίβαση παραστατικών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικά /λογιστικά, ERP).
– Είναι διαθέσιμη η ειδική φόρμα για καταχώρηση παραστατικών για επιχειρήσεις με μικρό τζίρο ή μικρό πλήθος παραστατικών. Εντός του Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα myDATA να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και να λαμβάνουν αντίγραφά τους σε ψηφιακή μορφή.

Από τη Δευτέρα 5/10/2020 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ, τηλ.: 213.1621000) θα λειτουργεί και ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποδοχής ερωτημάτων για την πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA.

Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά στο τρίμηνο της πιλοτικής λειτουργίας, ώστε να προετοιμαστούν για την παραγωγική περίοδο και να συμβάλουν με γόνιμες παρατηρήσεις στη βελτίωση της πλατφόρμας myDATA.

«Μια μεγάλη καινοτομία, που αποτελούσε προγραμματική μας δέσμευση, υλοποιείται σήμερα. Είναι ένα τεράστιο βήμα προόδου που διευκολύνει τις επιχειρήσεις και αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητά τους. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιχειρείν, ειδικά σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

«Καταφέραμε, μέσα από δύσκολες συνθήκες και πολλές προκλήσεις, να δημιουργήσουμε μια ευέλικτη και αποτελεσματική ψηφιακή υπηρεσία για τις επιχειρήσεις. Ξεκινάμε πιλοτικά και καλούμε την αγορά να συμμετάσχει άμεσα και να αποκομίσει τα οφέλη», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Πηγή: enikos.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!