Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Σύλλογο Τριτέκνων επαρχία Φαρσάλων

Ο Σύλλογος Τριτέκνων επαρχίας Φαρσάλων προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του, Καναδά 24 (Αίθουσα Εμπορικού Συλλόγου) στις  27 Αυγούστου  2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019

2. Οικονομικός  απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2019

3. Παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού έτους 2019.