Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απαλλαγής δημοτικών τελών στο Δήμο Φαρσάλων

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για απαλλαγή δημοτικών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής και διασποράς του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα τέθηκε σε εφαρμογή η υπ’ αριθ. 85/2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (η οποία επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας και ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί και η διακοπή της εργασίας τους. Επίσης, την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη για τις επιχειρήσεις που δεν έκαναν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι οποίες κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων συνέχισαν τη λειτουργία τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους (delivery) εξαιρούνται από την απαλλαγή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.

Για την απαλλαγή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ν’αποστείλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας, σε ηλεκτρονική μορφή pdf στη διεύθυνση esoda@dimosfarsalon.gr μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα 24913 50132-133.