Στο περιοδικό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας η εργασία του Θανάση Γακόπουλου

Στο περιοδικό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας η ερευνητική εργασία του Θανάση Γακόπουλου με τίτλο: “Tο Πλαγιογώνιο κανονικό σύστημα αξόνων στο επίπεδο”.

Αναλυτικά το όσα αναφέρει:

“Αναγγέλλω, με χαρά, τη δημοσίευση της ερευνητικής μου εργασίας στο περιοδικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ γ’, τεύχος 92, 2020, με τίτλο “ΠΛΑΓΙΟΓΙΩΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ”. Υπέβαλα το τελικό κείμενο στο περιοδικό, μετά από τις διορθώσεις που έγιναν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστημονικής επιτροπής, η οποία επιμελήθηκε την εγκυρότητα της μελέτης, πριν από 2.5 χρόνια. Από τότε έχω προχωρήσει αρκετά, θα έλεγα, στη συνέχιση της μελέτης του πλαγιογωνίου συστήματος στις κωνικές τομές και στο χώρο, καθώς και στην απόδειξη διαφόρων προτάσεων [λήμματα, νέο κριτήριο εγγραψιμότητας τετραπλεύρου, υπολογισμός εμβαδού πολυγώνου σε πλαγιογιώνιο σύστημα (μελέτη σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μπλατσής), γενίκευση του θεωρήματος Κούτρα, σχέσεις που ισχύουν σε “ψευδοεγγράψιμο” πλήρες τετράπλευρο, Γεωμετρική προσέγγιση των σταθερών π, e, φ ως λόγο εμβαδών παραλληλογράμμων, σχέσεις υπολογισμού όγκου τετραέδρου, διάφορα άρθρα], οι οποίες έχουν δημοσιευθεί αποσπασματικά σε διάφορες Μαθηματικές ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην επιτροπή του περιοδικού, καθώς και σε όλους, όσοι με βοήθησαν στην προσπάθειά μου αυτή.

Η κρίση της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού, το εξώφυλλο, η πρώτη και τελευταία σελίδα της δημοσίευσης στο περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ γ’, επισυνάπτονται”.