Δράση δικτύωσης της ψυχολόγου του Κέντρου Κοινότητας Φαρσάλων με την μαία του Κέντρου Υγείας

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 η Τσέντζου Ι. ,Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης- ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. πραγματοποίησε συνάντηση με την Πιτσιάβα Φ., Μαία του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων με σκοπό τη συνεργασία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της υγείας και της  ψυχικής ευημερίας.

Συζητήθηκαν ποικίλες  θεματολογίες καθώς και το ενδεχόμενο δημιουργίας διαφόρων ομάδων όπως  εγκύων και  εφήβων  με σκοπό την ενημέρωση για θέματα που άπτονται των καταστάσεων που βιώνουν ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους. Η ψυχολόγος ενημέρωσε επίσης για την υπηρεσία της συμβουλευτικής που μπορεί να παρέχει σε οποιοδήποτε πολίτη.

Ευχαριστούμε την κ. Πισιάβα Φ. για το ενδιαφέρον και τις προτάσεις της και δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε από κοινού δράσεις που θα αφορούν τους πολίτες και θα προάγουν τη ψυχοκοινωνική υγεία.