Μ. Χαρακόπουλος: ““Τουρισμός για όλους“ και με δημογραφικά κριτήρια!”

«Αφ’ ης στιγμής αναγνωρίζεται ως μείζον πρόβλημα ηδημογραφική μας συρρίκνωση, η Πολιτεία οφείλει να μεριμνάκατά προτεραιότητα υπέρ των πολυμελών οικογενειών. Η αναγκαιότητα αυτή πρέπει να εμπεδωθεί από όλα τα υπουργεία,αν επιθυμούμε να αλλάξουμε το σημερινό καταθλιπτικόδημογραφικό τοπίο. Υπ’ αυτό το πρίσμα, είναι επιβεβλημένο στα φετινά προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, που έχουν τριπλάσιο προϋπολογισμό, να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τιςπολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες». Τα παραπάνω δήλωσε οβουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, σχολιάζοντας την απάντηση του υπουργούΤουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη για την ένταξη στον Κοινωνικό Τουρισμό πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών.

Στην ερώτησή του ο Θεσσαλός πολιτικός, με αφορμή τηβαρύτητα του πλήγματος της πανδημίας στον τουρισμό,αναφέρονταν στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη του τουρισμού, ενώ ζητούσε να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολυμελείς οικογένειες στην κατεύθυνση των προτάσεων τηςΑνώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (06.05.20) και της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (11.05.20). Μεταξύ των προτάσεων ήταν η άρση του περιορισμού της ανά διετίας χρήσης των κουπονιών Κοινωνικού Τουρισμού και η δημιουργία ενός πρόσθετου προγράμματος για φέτος ή με ανοικτό ορίζοντα με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Στην απάντησή του ο κ. Θεοχάρης αναφέρει, ότι «το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους“ δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού για να ενισχύσει τους δικαιούχους ώστε να απολαύσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα από τον Ιούλιο έως και το τέλος τ.έ. Στόχος του εν λόγω προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ, είναι τόσο η επιδότηση διακοπών (μέσω e-voucher), με εισοδηματικά κριτήρια, όσο και η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων σε μια ευρύτερη χρονική περίοδο, καθώς και η στήριξη της τοπικής οικονομίας. Μέσω αυτού, θα επιδοτηθεί η παραμονή σε καταλύματα όλης της χώρας ατόμων, που δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων φορέων. Οι δικαιούχοι του προγράμματος και τα ωφελούμενα μέλη των οικογενειών τουςθα μπορούν να πραγματοποιήσουν ορισμένο αριθμό διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα σ΄ όλη την Επικράτεια.

Επιπροσθέτως, σχετικά με την ένταξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, σας αναφέρουμε ότι πάντοτε υπήρχε μέριμνα για τις ως άνω κατηγορίες στα προαναφερθέντα προγράμματα. Αναμφίβολα, το Υπουργείο Τουρισμού που εκπονεί τον σχεδιασμό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ‘‘Τουρισμός για όλους’’, δεν θα μπορούσε να αποκλείσει τη συμμετοχή αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας. Σημειώνεται επίσης ότι δεν γίνεται μείωση του ποσού που δικαιούται το εξαρτώμενο μέλος σε σχέση με τον κύριο δικαιούχο όπως θα ήταν αναμενόμενο, έτσι μια πενταμελής οικογένεια θα έχει όφελος πενταπλάσιο από έναν μεμονωμένο δικαιούχο. Τόσο η σχετική ΚΥΑ 9022/16.06.2020 (Β’ 2393) όσο και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμούwww.mintour.gov.gr».