Δήλωση Γελλαλή για την υπόθεση με Ρ. Κομήτσα

Δήλωση του αιτούντος Χρήστου Γελλαλή δια των νομικών του παραστατών Δικηγόρων, Γαλλιού Μαρίας και Σωτήρη Κυβέλου.

«Ενόψει της εκδίκασης της σχετικής υπόθεσης που αφορά την ασυμβίβαστη ιδιότητα ιερέα και περιφερειακού συμβούλου, η οποία προκύπτει από το σαφές γράμμα του Νόμου, έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου. Η δήλωση στήριξης του Συνδυασμού «η Θεσσαλία στην καρδιά μας» προς τον κ. Ρίζο Κομήτσα θα έπρεπε να είναι περισσότερο συγκρατημένη εν αναμονή της δικαστικής κρίσης, διότι σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος, μετά τη δήλωση αυτή ο εκλογικός συνδυασμός εκτίθεται ανεπανόρθωτα σε όσους τον στήριξαν και τον πίστεψαν».