4,8 εκατ. ευρώ πλήρωσε σε δικαιούχους ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ποσό των 4,8 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 18 και 19 Ιουνίου 2020.

Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 503 δικαιούχους το συνολικό ποσό των 4.798.948,78 ευρώ.

Δείτε εδώ τα ποσά αναλυτικά.