«Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.»

Στις 11-06-2020 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 18-06-2020 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω:

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς- Βαλάντης

2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΧΟΣ Σωτήριος

3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος

4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος

5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη

6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.: ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία

7.  ΤΑΜΙΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ Θεολόγης

8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ      : ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ Δημήτριος

9.  ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Νικολέττα
ΜΕΛΟΣ: ΛΙΑΝΟΣ Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ: ΦΩΤΙΟΥ Ιωάννης

 

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!