Πρόστιμα 1,5 εκ. ευρώ για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έκανε την εξής δήλωση:

Στις 25/5/2020, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Είμαστε, χωρίς αμφιβολία, ακόμη στην αρχή μιας διαδρομής, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται από πρόσθετες προκλήσεις για το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και γενικότερα για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Σημαντικός σταθμός σε αυτή τη δύσκολη πορεία από τις 25/5/2018 ήταν η ψήφιση από την ελληνική Βουλή του εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019, με τον οποίο αφενός ελήφθησαν μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και αφετέρου ενσωματώθηκε η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώθηκε ο βασικός κορμός της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρά τα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης επαρκών πόρων, επιτέλεσε, τη διετία αυτή, με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, το έργο και τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον ΓΚΠΔ, με τον οποίο μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι προβλεπόμενες από την προγενέστερη νομοθεσία αρμοδιότητές της, και βελτίωσε περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της χάρις στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και την ένταση των προσπαθειών όλου του προσωπικού της, παραμένοντας αφοσιωμένη στην αποστολή που της έχει αναθέσει η Πολιτεία. Μεταξύ των πολλών και σύνθετων δραστηριοτήτων της, εξέδωσε σημαντικές αποφάσεις επιβάλλοντας, με κάποιες από αυτές, τα πρώτα πρόστιμα αλλά και απευθύνοντας συστάσεις, προειδοποιήσεις ή επιπλήξεις σε υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!