Οι εργαζόμενοι στον “αστερισμό της πανδημίας του κορονοϊού – Πολυοδηγός για όλους τους εργαζόμενους – Τι ισχύει με όλες τις αλλαγές

Γράφει ο Εumilos..

Περιεχόμενα

1.Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, ελεύθερους  επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις,  με αναστολή εργασιών από  διοικητικές αποφάσεις, με εντολή Δημόσιας Αρχής.

2.Εργαζόμενοι, σε πληττόμενες επιχειρήσεις, ο κύριος ΚΑΔ των εργοδοτών είναι  στη λίστα των “πληττόμενων ΚΑΔ”, Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν, αλλά έχουν συρρίκνωση των εργασιών τους.

3.Εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020. (πρώην εργαζόμενοι)

4. Εργαζόμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις, σε επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και σε ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ)

5.Εργαζόμενοι, σε Υγιείς επιχειρήσεις ( με υγιή ΚΑΔ), επιχειρήσεις που συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους (επιχειρήσεις δηλαδή εκτός Πλαισίου στήριξης)..

6.Εργαζόμενοι, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ποιμνιοστάσια κλπ.

7.Ναυτικοί.

8.Εργαζόμενοι σε Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ, Πολιτική Προστασία κλπ

9.Άνεργοι

10.Συνταξιούχοι 70 ετών και άνω και ανάπηροι με 80% και άνω.

11. Λογαριασμός του Δημοσίου για δωρεές λόγω κορωνοϊού.

12. Επίλογος.

Για να είναι ένας εργαζόμενος δικαιούχος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, πρέπει ο εργοδότης του  ή να έχει αναστείλει τις εργασίες με κρατική απόφαση (γυμναστήρια, χώροι διασκέδασης, καφετερίες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κομμωτήρια, ξενοδοχεία, λιανικό εμπόριο για ενδύματα, υποδήματα, βιβλιοπωλεία  κλπ)  ή να είναι πληττόμενος, ως η  σχετική λίστα με τους ΚΑΔ. Υπάρχουν δηλαδή βασικά εργαζόμενοι δυο μεγάλων κατηγοριών και ανάλογα απολαμβάνουν και τα ευεργετήματα. Η πρώτη κατηγορία, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τις εργασίες μετά από απόφαση του κράτους, και οι εργαζόμενοι δεν θα εργάζονται για 45 ημέρες,  και η δεύτερη κατηγορία, εργαζόμενοι που εργάζονταν  σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν μεν τη λειτουργία τους, χαρακτηρίστηκαν όμως πληττόμενοι,  και οι εργοδότες  ανέστελλαν τις συμβάσεις μερικών εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι και αυτοί επίσης, δεν θα εργάζονται για χρονικό διάστημα 45 ημερών, όσο θα διαρκέσει δηλαδή  η αναστολή της σύμβασης. (ελπίζουμε να τελειώσουμε και να μην απαιτηθεί και άλλο ..45ήμερο!)

1.Εργαζόμενοισε επιχειρήσεις, ελεύθερους  επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις,  με αναστολή εργασιών από  διοικητικές αποφάσεις, εντολή Δημόσιας Αρχής,  (Λουκέτο από το κράτος).  

(Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε  Αναστολή λειτουργίας, μετά από σχετική απόφαση του Κράτους, απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς )

1. Η επιχείρηση δεν λειτουργεί, γιατί μετά από απόφαση του κράτους έχει κατεβάσει ΄΄ ρολά ΄΄ λόγω κορωνοϊού.

2.Καταβολή από τον εργοδότη  κανονικά της μισθοδοσίας  στον εργαζόμενο μέχρι την ημερομηνία απασχόλησης.  Οι ΑΠΔ υποβάλλονται κανονικά από τον εργοδότη. Θα υπολογισθεί κανονικά η μισθοδοσία πχ μέχρι 17/3, αν η επιχείρηση έκλεισε  από 18/3/20.

3. Ενημέρωση του εργαζόμενου με έγγραφηγνωστοποίηση του αριθμού πρωτ. της δήλωσης του Εργοδότη  που υπέβαλλε στην Εργάνη, περί αναστολής της σύμβασης εργασίας. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί από απόφαση Αρχής ή είναι πληττόμενη. Η προθεσμία για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν από απόφαση Δημόσιας Αρχής, για την υποβολή της δήλωσης στην ΕΡΓΑΝΗ,  ήταν μέχρι 31/3/20 και έλαβε παράταση μέχρι 10/4/20. πλατφόρμα «Εργάνη» (https://eservices.yeka.gr/)

4.Η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου αναστέλλεται υποχρεωτικά για 45 ημέρες.

5. Ο εργαζόμενος υποβάλλει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, στην πλατφόρμα, https://supportemployees.yeka.gr/ με τους κωδικούς του ΤΑΧΙΣ, με την οποία και ενεργοποιούνται τα ευεργετήματα, δηλαδή με την ολοκλήρωση της δήλωσης και από τις δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομένου για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού.

6. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία βέβαια αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), e-mail, κινητό τηλέφωνο.(Τα περισσότερα στοιχεία έρχονται αυτόματα από το σύστημα)

7.Περαιτέρω, αν οι εργαζόμενοι μισθώνουν κύρια κατοικία, τότε δηλώνουν  και  τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και της διεύθυνσης του ακινήτου. (αν η κατοικία του εργαζόμενου είναι ιδιόκτητη, τότε δεν αναγράφεται τίποτε)

8.Η Δήλωση του εργαζόμενου υποβάλλεται από τις 1/4/20 – 10/4/20 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ, στη πλατφόρμα  https://supportemployees.yeka.gr/ και αυτό για λόγους αποφυγής συνωστισμού στην πλατφόρμα, ως κάτωθι:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

(η εφαρμογή το ελέγχει και δεν σε αφήνει να προχωρήσεις, αν το ΑΦΜ δεν είναι της ΄΄ημέρας΄΄)

9. Εισφορές ΕΦΚΑ/ΙΚΑ. Υπάρχει πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών του οφειλών, επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις 45 ημέρες που διαρκεί η αναστολή από το δημόσιο, δηλαδή αν ο εργαζόμενος έχει μικτά  πχ μισθό  1.100,00,  οι εισφορές στον  ΕΦΚ/ΙΚΑ που θα αποδοθούν από το δημόσιο θα υπολογισθούν στο ποσό των 1.100,00 και όχι στο ποσό των 800,00.

10. Το Επίδομα Πάσχα θα το εισπράξουν οι εργαζόμενοι με καθυστέρηση,  αλλά όχι πέραν από τις  30/6/20. Επισημαίνεται ότι για να λάβει ένας εργαζόμενος ακέραιο ως  Δ/Π το ½ του μισθού, πρέπει να υπάρχει  αδιάλειπτος απασχόληση από 1/1/20 μέχρι 30/4/20. Αν ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή πχ από 18/3/20,  δεν δικαιούται Δώρο  για το τμήμα από 18/3/20 μέχρι 30/4/20. Όπως ανακοινώθηκε τη διαφορά αυτή θα τη καλύψει, (θα αποδοθεί) από το δημόσιο.

11. Οι ΑΠΔ υποβάλλονται κανονικά από τον εργοδότη. Θα υπολογισθεί μισθοδοσία πχ μέχρι 17/3, αν το λουκέτο είναι απο18/3/20.! Εξετάζεται η υποβολή  δυο ΑΠΔ κάθε μήνα από τις επιχειρήσεις, για να αντιμετωπισθούν οι παροχές του δημοσίου.

12. Ευεργετήματα- πλεονεκτήματα τα οποία ενεργοποιούνται μετά την υποβολή της δήλωσης από τον εργαζόμενο στην πλατφόρμα είναι:

Α. Οικονομικά ευεργετήματα:

1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ο Εργαζόμενος δικαιούται το ποσό των 800,00, το οποίο ονομάζεται Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.» Το ποσό αντιστοιχεί σε αναστολή 45 ημερών εργασία, και πάντοτε δίνεται στο ακέραιο. Το ποσό ακέραιο θα λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι με πλήρη απασχόληση (8ωρο), μερική απασχόληση, ή εκ περιτροπής.
Έκπτωση ενοικίου. Ο Εργαζόμενος  δικαιούται καταβολή  του ενοικίου της Α΄ κατοικίας, στο 60% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. (Οι ιδιοκτήτες έχουν απώλεια το 40%, είναι η συμμετοχή τους και η συνεισφορά τους στη κοινωνία λόγω της κρίσης. Έχουν όμως και οι ιδιοκτήτες     ευεργετήματα, όπως φορολογικές  διευκολύνσεις κλπ.).  Τέλος, σε εργαζόμενο που δικαιούται το 60% του ενοικίου, αν  το συμφωνητικό είναι στη σύζυγο, φαίνεται μάλλον ότι χάνεται το ευεργέτημα;.

Β. Οφειλές σε  ΑΑΔΕ (Εφορία)

α. Παράταση μέχρι  31.8.2020,  0ι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020,

β. Παράταση μέχρι  31.8.2020 για τις ίδιες ως άνω οφειλές και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

γ. Αναστέλλεται  μέχρι και την 31/08/2020 η  είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις11/03/2020. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

δ. Έκπτωση 25%. Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Καταβάλλεται στο ακέραιο και  θα συμψηφισθούν αργότερα, όταν ετοιμαστεί η υποδομή από το ΤΑΧΙΣ.  Αναμένεται στο ΤΑΧΙΣ τα τυχόν χρέη του εργαζομένου να εμφανίζονται αυτόματα με τις νέες ημερομηνίες λήξης των δόσεων.  Οι αναστολές δηλαδή των φορολογικών  υποχρεώσεων των εργαζομένων  και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα  από το TaxisNet και θα αλλάξουν οι ημερομηνίες των χρεών, μετά την υποβολή της δήλωσης από τον εργαζόμενο, ανάλογα με το εάν ο εργαζόμενος προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές του.

Γ. Οφειλές σε ΙΚΑ και ασφαλιστικά ταμεία.

Για τους εργαζόμενους των οποίων οι πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31/3/2020,  η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Δ. Οφειλές από Δάνεια σε τράπεζες.

 • Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε πληρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που περιλαμβάνει μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρο-εμπόρους (Ν. 3869/2010). Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο σε όσους δικαιούχους θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Αυτονόητο είναι ότι η ανωτέρω αναστολή πληρωμών αποτελεί δικαίωμα του οφειλέτη και συνεπώς αυτός δύναται, εφόσον επιθυμεί, να συνεχίσει την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων προς την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χωρίς να κάνει χρήση της αναστολής, όπως ισχύει αντίστοιχα και για την αναστολή των υπολοίπων υποχρεώσεων (φορολογικών και ασφαλιστικών) των οφειλετών.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Οικονομικών θα συγκεντρώσουν όλα τα ΑΦΜ των οφειλετών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και τα οποία θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Στη συνέχεια, τα εν λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με σκοπό να τους παρέχουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Όσοι δανειολήπτες δεν επιθυμούν να αποσταλούν τα ΑΦΜ τους στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αντίστοιχα, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση εναντίωσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr, επιλέγοντας το σύνδεσμο με τίτλο: «Δήλωση εναντίωσης παροχής στοιχείων σύμφωνα με την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου». Εναλλακτικά, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www1.gsis.gr/dsae/prp/faces/pages/index.xhtml?userRole=soo.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή μέχρι και τις 9 Απριλίου 2020 (έως 11:59 μ.μ.).\

 1. Διάφορα

1.Αν ο εργαζόμενος δεν έχει κωδικούς ΤΑΧΙΣ, πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στο ΤΑΧΙΣ και να προσέλθει στην Δ.Ο.Υ ή στο ΓΕΦ για απόκτηση κλειδαρίθμου.

2. Οι δηλώσεις είναι υπεύθυνες και έχουν τις νόμιμες συνέπειες σε ψευδή στοιχεία, πρόστιμα χρηματικά και ποινικά….

3.Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της εργασιακής ειρήνης.

4. Δάνεια ΟΕΚ. Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τέως ΟΕΚ. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, υπενθυμίζεται πως οι δανειολήπτες του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μπορούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση, ώστε να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, βάσει της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/26.01.2018. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/koinonike-politike-e-ypir

14. Εξαιρούνται των προνομίων  οι εργαζόμενοι: 

 1. α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, (τηλε-εργασία)
  β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επίσης εξαιρούνται οι κάτωθι: 
Εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα
α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014,
β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή

 1. Εργαζόμενοι, σε πληττόμενες επιχειρήσεις, ο κύριος ΚΑΔ είναι  στη λίστα των ΄΄πληττόμενων ΚΑΔ΄΄, Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν μεν  να λειτουργούν, αλλά έχουν συρρίκνωση των εργασιών τους και αναστέλλουν συμβάσεις εργαζομένων.   

 {Πρόκειται για επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού,   ( η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ). Υποδιαιρείται σε 3  «Πλαίσια Στήριξης »  1,2,3.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3, έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στο πλαίσιο στήριξης..

* ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Μάρτιο ( ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης  1» )

* ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Απρίλιο ( ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης  2» (πλαίσιο για τη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές)

* ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Απρίλιο ( ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης  3» (πλαίσιο για την ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών)}

1. Η επιχείρηση είναι μεν σε λειτουργία, έχει όμως ενταχθεί στον πίνακα με τις πληττόμενες,    επειδή ο τζίρος συρρικνώνεται, και δύναται να αναστείλει τις  συμβάσεις  εργασίας των εργαζομένων της.

2.Καταβολή από τον εργοδότη  κανονικά της μισθοδοσίας  στον εργαζόμενο μέχρι την ημερομηνία απασχόλησης.  Οι ΑΠΔ υποβάλλονται κανονικά από τον εργοδότη. Θα υπολογισθεί κανονικά η μισθοδοσία   του εργαζόμενου  μέχρι την ημερομηνία  που θα  δηλώσει την αναστολή ο εργοδότης στην ΕΡΓΑΝΗ. Παράδειγμα. Αν δηλωθεί αναστολή από 31/3/20, τότε ο εργοδότης θα καταβάλλει κανονικά τον μισθό τον Μαρτίου και από 1/4/2020 ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος του ποσού των 800,00, υποβάλλοντας τη Δήλωση στη πλατφόρμα: https://supportemployees.yeka.gr/.

3. Ως προς τα άλλα, ισχύουν ότι και στην 1η κατηγορία, αλλά με τις παρακάτω διαφορές.

α. Ο εργοδότης μπορεί να αναστείλει τη σύμβαση  ενός εργαζόμενου από 21 Μαρτίου μέχρι και 20 Απριλίου, πχ ένας εργοδότης αν έχει  4 εργαζόμενους, μπορεί να αναστείλει ένα εργαζόμενο στις, 21/3/20,  τον δεύτερο στις 1/4/20 και τον τρίτο την 18 Απριλίου, ενώ ο τέταρτος πχ θα απασχολείται κανονικά κοκ.

β. Έκπτωση Ενοικίου. Ο Εργαζόμενος της κατηγορίας αυτής,   δεν δικαιούται καταβολή  του ενοικίου της Α΄ κατοικίας του, στο 60%.

γ. Προθεσμία υποβολής Δήλωσης. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην πλατφόρμα https://supportemployees.yeka.gr/  με τους κωδικούς ΤΑΧΙΣ, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση από τον εργοδότη τους, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). (όπως και προηγούμενα).

δ. Τέλος, με απόφαση του υφυπουργού οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου της 3/4/2020:

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στους μισθωτούς επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής. (Αφορά εργαζόμενους των επιχειρήσεων στο πλαίσιο 2 και 3) 

 1. Εργαζόμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις, σε επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και σε ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ)

Ισχύουν ακριβώς ότι και στην 2η  κατηγορία των εργαζομένων,(πληττόμενες, προηγούμενη παράγραφος)

 1. Εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020. (πρώην εργαζόμενοι)

Απόλυση ή οικειοθελής μέχρι 20/3/20. Εργαζόμενοι, των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των  οποίων η συμφωνημένη, βάσει της ατομικής σύμβασης εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες ωστόσο λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικιοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€),

5.Εργαζόμενοι, σε Υγιείς επιχειρήσεις ( με υγιή ΚΑΔ), επιχειρήσεις που συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους..  (επιχειρήσεις εκτός Πλαισίου Στήριξης)..

Επιχειρήσεις που συνεχίζουν τις εργασίες του κανονικά,  είναι ενδεικτικά, τα φαρμακεία, supermarkets, μπακάλικα, φούρνοι, τρόφιμα, βιομηχανίες κλπ

Οι εργαζόμενοι σ αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων που γενικά είναι μέχρι στιγμής εκτός πλαισίων στήριξης, δεν έχουν κανένα προνόμιο ή ευεργετήματα, συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά και  οι εργαζόμενοι θα λάβουν τους μισθούς και το Δ/Π στην ώρα τους.

 1. Εργαζόμενοι, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Οι Αγρότες (βαμβακοπαραγωγοί, σιτάρι, κριθάρι, κτηνοτρόφοι, λαχανικά, φρούτα κλπ)  ακόμη δεν έχουν υπαχθεί, δεν χαρακτηρίστηκαν πληττόμενοι, και κατά συνέπεια ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοί τους,  έχουν κανένα προνόμιο ή ευεργετήματα. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από συνεταιριστικές οργανώσεις, γίνονται ενέργειες, υποβάλλονται αιτήματα και αναμένεται να ευοδωθούν…

7.Ναυτικοί

 1. Μετά τη γνωστοποίηση από τον πλοιοκτήτη, οι δικαιούχοι ναυτικοί υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, ανάλογα σε ποια κατηγορία εντάσσονται, ως εξής:

α) οι ναυτικοί των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στη Λιμενική Αρχή στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο μέσω του πλοιάρχου αυτού, ο οποίος τις υποβάλλει αυτοπροσώπως ή δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, μετά του ναυτολογίου του πλοίου και των ναυτικών φυλλαδίων,

β) οι ναυτικοί της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ομοίως κατά τη διαδικασία της ανωτέρω περ. α΄. Σε περίπτωση που πλοίο έχει κλείσει ναυτολόγιο ή πλοίο δεν ελλιμενίζεται σε περιοχή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής στο εσωτερικό, υποβάλλουν την αίτησή τους στη Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους.

γ) Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώριση εγγραφής «αναστολή σύμβασης από …. έως ….» τόσο στο ναυτολόγιο του πλοίου όσο και στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού για τις κατηγορίες των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ενώ για την κατηγορία της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στην εγγραφή «υπαγωγή στην προστασία της από 30-03-2020 Π.Ν.Π.» στη σελίδα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού φυλλαδίου.

δ) Οι Λιμενικές Αρχές συντάσσουν καταλόγους των αιτηθέντων ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, που αποστέλλουν στον Οίκο Ναύτου και τηρούν ειδικό αρχείο.

 1. Εργαζόμενοι σε Κέτρα Υγείας, Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ, Πολιτική Προστασία κλπ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ½ μισθού. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Θα καταβληθεί μαζί με τον μισθό του Απριλίου.

9.Άνεργοι.

α. Επίδομα που έληξε ή θα λήξει εντός του Α΄ τριμήνου 2020,  παρατείνεται μέχρι 31/5/20. Δεν κάνουν καμιά ενέργεια, θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά , έτσι ανακοινώθηκε

β. Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ θα εισπράξουν και όσοι  έχουν αποχωρήσει οικιοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020,. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος  τακτικής ανεργίας.

γ. Η εγγραφή στην ανεργία γίνεται πλέον  από 31/3/20 ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι που δήλωναν αυτοπροσώπως την παρουσία τους στο ΚΠΑ2 της περιοχής τους ανά τρίμηνο, από τις 11 Μαρτίου 2020 δηλώνουν πλέον την παρουσία τους μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την αποφυγή του συγχρωτισμού. Για εγγραφή στη σελίδα:

http://www.oaed.gr/eggrafi

δ. Ανακοινώθηκαν και Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

δ. Νέο. Παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των Δελτίων Ανεργίας που λήγουν μέχρι και της 30 Απριλίου 2020.

 1. Συνταξιούχοι 70 ετών και άνω και ανάπηροι με 80% και άνω.

Tο Υπουργείο Οικονομικών, θέλοντας να διευκολύνει τους συμπολίτες μας ηλικίας  άνω των 70 ετών ή με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, τους δίνει τη δυνατότητα να καταβάλουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες λήγουν την  31/3/2020, μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.  Ειδικότερα: Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων που:
α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος 70ο της ηλικίας τους ή
β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όπως προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ή από άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

γ) Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις καταβάλλονται ως 31.03.2020.

 1. Λογαριασμός του Δημοσίου για δωρεές λόγω κορωνοιού.

Άνοιγμα Ειδικού Λογαριασμού για την κατάθεση δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών λόγω του κορονοϊού Ο κωδικός ΙΒΑΝ του ειδικού λογαριασμού είναι: GR 8901000 23000000 2341216317. Κατόπιν εντολής του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίχθηκε από χθες, 02/04/2020, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός, στον οποίο μπορούν να κατατίθενται δωρεές προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (COVID-19).

 1. Επίλογος

Οι φοροαπαλλαγές και γενικά τα ευεργετήματα,  κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία της  επιχείρησης που εργάζεται ο εργαζόμενος,

Εύχομαι να απαλλαγούμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα από αυτή την πολύ νοσηρή κατάσταση ..

Να βρει η επιστημονική κοινότητα  το εμβόλιο και το φάρμακο,

Χρειαζόμαστε ένα νέο  Φλέμιγκ, Παστέρ κλπ.  Εργάζονται νυχθημερόν οι επιστήμονες,  και όλοι περιμένουμε εναγωνίως την καλή είδηση.. Εύχομαι να έλθει πολύ γρήγορα.  Κινδυνεύει όλη η ανθρωπότητα και η παγκόσμια οικονομία τραντάζεται………

Οι μεγάλες εταιρείες ενισχύουν τα νοσοκομεία μας… εύχομαι να συνεχισθεί ακόμη πιο αμείωτα, ώστε από κανέναν ασθενή να μη λείψει το παραμικρό για τη νοσηλεία του.. (εξάλλου και οι δωρεές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ και εκπιπτόμενες).

Ευχαριστούμε όλους τους γιατρούς μας και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων μας… Είναι ΗΡΩΕΣ.  Προσέχουμε τον εαυτό μας, τους δικούς μας και όλο γενικά το περιβάλλον μας που ζούμε. Παίρνοντας μέτρα προστασίας… Το πηδάλιο των χωρών στις δύσκολες μέρες που ζούμε  το έχουν πλέον οι επιστήμονες…

Ελπίζουμε και ευχόμεθα όλη ανθρωπότητα να απαλλαγεί πολύ σύντομα από αυτό το μαρτύριο…και να επανέλθουμε στην κανονικότητα και την καθημερινότητά μας.

Πάσχα φέτος στο σπίτι μας.

Εumilos..

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!