Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των έξι επιστημονικών κλάδων.

Τόπος υλοποίησης: Τηλεκατάρτιση

Oι επιστημονικοί κλάδοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι:

  • Δικηγόροι Οικονομολόγοι /Λογιστές Μηχανικοί / αρχιτέκτονες Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Εκπαιδευτικοί Ερευνητές

H διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν σε δύο (2)δόσεις το ποσό των 600€ που αποτελεί το Εκπαιδευτικό Επίδομα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με τη λήξη του θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες η προβλεπόμενη πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!