Δια περιφοράς η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

Η συνεδρίαση που ήταν παραγραμματισμένη (κεκλεισμένων των θυρών) για σήμερα 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:30, δεν θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, αλλά δια περιφοράς [σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και το αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών].

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!