Οδηγός και Πίνακες με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές του e-ΕΦΚΑ που ισχύουν από  1/1/2020 για ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

Γράφει ο Eumilos

Περιεχόμενα

Α .Εισφορές για  ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ από 1/1/20,  το τελικό ποσό πληρωμής:

Β.  Εισφορές για ΕΦΚΑ/ΟΓΑ από 1/1/2020

Γ.  ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ.  Τι  σύνταξη αναμένεται  σε 20, 30 και 40 έτη με το νέο

Δ. Επικουρικό τρεις κατηγορίες (ΕΤΕΑΕΠ) από 1/1/20:

Ε. Εφάπαξ Παροχή  (ΕΤΕΑΕΠ), τρεις κατηγορίες από 1/1/20:

Ζ. Μπλοκάκι (άρθρ.35 παρ. 9 νομοσχεδίου)

Α .Εισφορές για  ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ από 1/1/20,  το τελικό ποσό πληρωμής:

( Εισφορές σύνταξης, Υγειονομικής περίθαλψης και ανεργίας)

 Iσχύουν  6+1 επίπεδα, κατηγορίες, ή Κλάσεις 

(Άρθρο 35 του νέου νόμου):

Εισφορές σε €
Μηνιαίως Ετήσια
Α΄ επίπεδο 210,00+10,00 = 220,00 2.640,00
Β΄ επίπεδο 252,00+10,00 = 262,00 3.144,00
Γ΄ επίπεδο 302,00+10,00 = 312,00 3.744,00
Δ΄ επίπεδο 363,00+10,00 = 374,00 4.488,00
Ε΄ επίπεδο 435,00+10,00 = 445,00 5.340,00
ΣΤ΄ επίπεδο 566,00+10,00 = 576,00 6.912,00
 
Έως 5 έτη (νέοι)

Υπερμειωμένη

126,00+10,00 = 136,00 1.632,00

* Στο τελικό ποσό έχει προστεθεί και συμπεριλαμβάνεται  το ποσό των  10,00 για ΟΑΕΔ.

* Αποσύνδεση των εισφορών από τα κέρδη, αλλά και  τον κατώτατο μισθό. Ειδικότερα, καταργείται το παλαιό σύστημα της αρχικής σύνδεσης με το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα του τελευταίου εκκαθαρισμένου έτους και στη συνέχεια της εκκαθάρισης με αυτό του προηγουμένου έτους. Αποφεύγονται έτσι και οι κίνδυνοι των νέων εκκαθαρίσεων σε περιπτώσεις τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων ή κατόπιν ελέγχου της φορολογικής αρχής. Επίσης καταργείται και η  προσθήκη των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του προηγουμένου έτους, στη βάση υπολογισμού των εισφορών… Σταματάει η αβεβαιότητα των εκκαθαρίσεων!!!

* Υπάρχουν  6+1 κατηγορίες – επίπεδα – κλάσεις, μαζί με την Υπερμειωμένη για τους νέους επαγγελματίες.

*Επιλέγεις με ελεύθερη επιλογή υποχρεωτικά μια κατηγορία – κλάση, από την Α΄ μέχρι τη ΣΤ΄, από τις συνολικά  είναι 6  κατηγορίες –επίπεδα-  κλάσεις.   Αν επιλέξεις την Α΄ κατηγορία ποσό 220,00, τη Β΄ κατηγορία 262,00 κλπ

*Αν είσαι σε λειτουργία  μέχρι 5 χρόνια (νέα επιχείρηση – νέος επαγγελματίας),  εντάσσεσαι στην Υπερμειωμένη, δηλαδή 136,00 κάθε μήνα μέχρι να κλείσεις την 5ετία.

*Στην  αρχή από το σύστημα όλοι  εντάσσονται  στη Α΄ κλάση με 220,00 το μήνα που είναι και το ελάχιστο. Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς το ελάχιστο ποσό για  το έτος 2019 ήταν 185,18€, ήτοι από 1/1/20 αυξάνεται κατά 34,82!! (μειώνεται όμως η φορολογία…..

* Στην συνέχεια  από 28/2/20 και μέχρι 13/3/20  θα είναι σε λειτουργία  ηλεκτρονική εφαρμογή  στον ΕΦΚΑ (ήδη άνοιξε και περιμένει τους ενδιαφερομένους), όποιος επιθυμεί μπορεί  εισέλθει στη πλατφόρμα και με τους κωδικούς του ΤΑΧΙΣ,   να επιλέξει αν επιθυμεί, μεγαλύτερη κλάση στην οποία και παραμένει υποχρεωτικά για ένα έτος. Η εφαρμογή είναι απλή και ζητούνται μόνο το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ. Η πλατφόρμα:  https://www.efka.gov.gr/epilego/

*Αν δεν υποβληθεί αυτή η δήλωση τεκμαίρεται (θεωρείται αυτόματα)  ότι εντάσσεσαι στην Α΄ κατηγορία, δηλαδή 220,00 κάθε μήνα.

* Η διαδικασία της επιλογής αυτής θα συνεχίζεται κάθε χρόνο, όπου μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία του κάθε έτους, οι επαγγελματίες θα μπορούν να επιλέξουν την κλίμακα που επιθυμούν. Κατά συνέπεια αν φέτος επιλέξεις την Α΄, του χρόνου μπορεί να δηλώσεις πχ τη Β΄, ή αν φέτος δηλώσεις τη  Γ΄ του χρόνου μπορεί να επιλέξεις την Α΄ κλπ .

* Τα ειδοποιητήρια του Ιανουαρίου του 2020 θα αναρτηθούν στις 16 Μαρτίου με τελευταία  ημέρα πληρωμής των εισφορών στις 20/3/2020.

* Οι νέοι επαγγελματίες, δηλαδή  μέχρι -5- χρόνια λειτουργίας,  υπάγονται στην Υπερμειωμένη, και μάλιστα όλοι οι έμποροι κλπ και όχι μόνο οι επιστήμονες – επαγγελματίες,  ιατροί, δικηγόροι κλπ, όπως ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς.

* Οι εισφορές  που  αντιστοιχούν για την Υγεία  για την Α΄ κατηγορία είναι 55, 00,  ενώ  για όλες τις υπόλοιπες είναι 66,00,  είναι δηλαδή  σταθερές ανεξάρτητα της κατηγορίας, προσαυξάνονται μόνο οι εισφορές της σύνταξης. Υπάρχει λοιπόν  ενιαία εισφορά υγείας, αφού πρόκειται για όμοια παροχή για όλους.

* Στο ερώτημα τώρα τι επιλέγω;  οι ειδικοί και το υπουργείο συμβουλεύουν : «Διαλέγω ελεύθερα, συμφέρει υψηλότερα», ότι όσοι επιλέξουν υψηλότερη κατηγορία θα έχουν και αντίστοιχα περισσότερα οφέλη στην απονομή σύνταξης. Επισημαίνεται πάντως  ότι η διαφορά σε ασφάλιστρα της ΣΤ΄  κατηγορίας με την Α΄ κατηγορία είναι  6.912,00-2.640,00=4.272,00, καθόλου αμελητέα….!!!!. (Στην επόμενη παράγραφο Γ΄  βλ, τι  σύνταξη αναλογεί ανά κατηγορία..

* Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπρόθεσμη υποβολή των μηνιαίων εισφορών,  γιατί από 1/1/20 θα καραδοκούν προσαυξήσεις σε εκπρόθεσμες πληρωμές και ειδικά αν ταυτόχρονα υπάρχει και ρύθμιση των 120 δόσεων στο ΚΕΑΟ κλπ, υπάρχει κίνδυνος απώλειας. Αναμένονται αργότερα οδηγίες.  Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταλογίζονται σύμφωνα με την επιλογή του επαγγελματία στην περίπτωση που δεν πληρωθούν θα γίνονται απαιτητές με κάθε τρόπο, ενώ παράλληλα θα αυξάνονται λόγω προσαυξήσεων. Με το νέο νόμο όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση, δόθηκε η αναβίωση καταβάλλοντας τις καθυστερημένες εισφορές (επανένταξη) μέχρι 31/5/20;

* Υπενθυμίζεται  ότι σύμφωνα με τον φορολογικό νόμος δεν εκπίπτουν από τα έξοδα οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και προσαυξήσεις, που σημαίνει  λιγότερα έξοδα, και άρα περισσότερα κέρδη. .

*  Στην ουσία δεν πρόκειται για νέο ασφαλιστικό νόμο, αλλά έγινε ένα πολύ μεγάλο lifting! στο  N. 3487/16 (Ν. Κατρούγκαλου), αφού τροποποιεί και επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές στα άρθρα του παλαιού νόμου

* Aπό 1-1-2023 έως 31-12-2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους….

Β.  Εισφορές για ΕΦΚΑ/ΟΓΑ από 1/1/2020

(Εισφορές σύνταξης, Υγειονομικής περίθαλψης και Αγρ. Εστίας)

(αρθρ. 36 του νέου νόμου)

Ευρώ
2020 2021 2022
Α΄ επίπεδο 121,00 123,00 125,00
Β΄ επίπεδο 144,00 147,00 150,00
Γ΄ επίπεδο 173,00 177,00 180,00
Δ΄ επίπεδο 207,00 212,00 216,00
Ε΄ επίπεδο 249,00 254,00 266,00
Στ΄ Επίπεδο 324,00 332,00 399,00

 

*Στο τελικό ποσό έχει προστεθεί και συμπεριλαμβάνεται και το ποσό για την αγροτική Εστία  από 2-6 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία.

* Υπάρχουν  6 κατηγορίες – επίπεδα – κλάσεις, .

* Οι εισφορές κλιμακώνονται (αυξάνονται)  από το έτος 2020, στο  2021, και  στο 2020.. Η αύξηση για την Α΄ κατηγορία από το έτος 2020 στο 2021 είναι 2,00 και από το 2021 στο 2022 είναι 2,00€.

*Επιλέγεις με ελεύθερη επιλογή υποχρεωτικά μια κατηγορία – κλάση, από την Α΄ μέχρι τη ΣΤ΄, από τις συνολικά  είναι 6  κατηγορίες – κλάσεις.

*Στην  αρχή από το σύστημα όλοι  εντάσσονται  στη Α΄ κλάση με 121,00  το μήνα για το έτος 2020.

* Στην συνέχεια  από 28/2/20 και μέχρι 13/3/20  θα είναι σε λειτουργία  ηλεκτρονική εφαρμογή  στον ΕΦΚΑ (ήδη άνοιξε και περιμένει τους ενδιαφερομένους), όποιος επιθυμεί μπορεί  εισέλθει στη πλατφόρμα και με τους κωδικούς του ΤΑΧΙΣ,   να επιλέξει αν επιθυμεί, μεγαλύτερη κλάση στην οποία και παραμένει υποχρεωτικά για ένα έτος. Η εφαρμογή είναι απλή και ζητούνται μόνο το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

*Αν δεν υποβληθεί αυτή η δήλωση τεκμαίρετε (θεωρείται αυτόματα)  ότι εντάσσεσαι στην Α΄ κατηγορία, δηλαδή 121,00 κάθε μήνα.

* Η διαδικασία της επιλογής αυτής θα συνεχίζεται κάθε χρόνο, όπου μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία του κάθε έτους, οι επαγγελματίες θα μπορούν να επιλέξουν την κλίμακα που επιθυμούν. Κατά συνέπεια αν φέτος επιλέξεις την Α΄ του χρόνου μπορεί να δηλώσεις πχ τη Β΄, ή αν φέτος δηλώσεις τη  Γ΄ του χρόνου μπορεί να επιλέξεις την Α΄ κλπ .

* Τα ειδοποιητήρια του Ιανουαρίου του 2020 θα αναρτηθούν στις 16 Μαρτίου με τελευταία  ημέρα πληρωμής των εισφορών στις 20/3/2020.

* Οι εισφορές  που  αντιστοιχούν για την Υγεία  για την Α΄ κατηγορία είναι 32, 00,  ενώ  για όλες τις υπόλοιπες είναι 38,00,  είναι δηλαδή  σταθερές ανεξάρτητα της κατηγορίας, προσαυξάνονται μόνο οι εισφορές της σύνταξης..

* Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν.

* Στο ερώτημα τώρα τι επιλέγω;  οι ειδικοί και το υπουργείο συμβουλεύουν : «Διαλέγω ελεύθερα, συμφέρει υψηλότερα», ότι όσοι επιλέξουν υψηλότερη κατηγορία θα έχουν και αντίστοιχα περισσότερα οφέλη στην απονομή σύνταξης.

*Υπάρχει  μια ευμενής μεταχείριση των αγροτών, οι οποίοι φαίνεται πως διατηρούν τις εισφορές στο ίδιο ύψος περίπου και ορθώς,  φυσικά όπως και πριν.

* Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπρόθεσμη υποβολή των μηνιαίων εισφορών,  γιατί από 1/1/20 θα καραδοκούν προσαυξήσεις σε εκπρόθεσμες πληρωμές και ειδικά αν ταυτόχρονα υπάρχει και ρύθμιση των 120 δόσεων στο ΚΕΑΟ κλπ, υπάρχει κίνδυνος απώλειας. Αναμένονται αργότερα οδηγίες.  Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταλογίζονται σύμφωνα με την επιλογή του επαγγελματία στην περίπτωση που δεν πληρωθούν θα γίνονται απαιτητές με κάθε τρόπο, ενώ παράλληλα θα αυξάνονται λόγω προσαυξήσεων. Με το νέο νόμο όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση, δόθηκε η αναβίωση καταβάλλοντας τις καθυστερημένες εισφορές (επανένταξη).

* Υπενθυμίζεται  ότι σύμφωνα με τον φορολογικό νόμος δεν εκπίπτουν από τα έξοδα οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και προσαυξήσεις, που σημαίνει  λιγότερα έξοδα, και άρα περισσότερα κέρδη. .

Γ.  ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ.  Τι  σύνταξη αναμένεται  σε 20, 30 και 40 έτη με το νέο σύστημα ανά κατηγορία ασφάλισης.

Αναμένονται τα κάτωθι ποσά  συντάξεων για είσπραξη ανάλογα βέβαια με την επιλογή της κατηγορίας.

Κατηγορία

Επιλογής

Εισφορές

μηνιαίες

Σύνταξη σε 20 έτη Σύνταξη σε 30 έτη Σύνταξη σε 40 έτη
Α΄ επίπεδο 220,00 504,00 583,00 761,00
Β΄ επίπεδο 262,00 532,00 629,00 850,00
Γ΄ επίπεδο 312,00 571,00 695,00 974,00
Δ΄ επίπεδο 374,00 620,00 775,000 1.127,00
Ε΄ επίπεδο 445,00 677,00 871,00 1.307,00
ΣΤ΄ επίπεδο 576,00 782,00 1.043,00 1.634,00

 

Δ. Επικουρικό τρεις κατηγορίες (ΕΤΕΑΕΠ) από 1/1/20:

( Αφορά δικηγόρους, μηχανικούς, ιατροί κλπ)

  1/1/20-31/5/20 1/6/20 και μετά..
1η κατηγορία 42,00 39,00
2η κατηγορία 51, 00 47,00
3η κατηγορία 61,00 56,00

* Θα δοθεί η δυνατότητα από 1/7/20 για επιλογή κατηγορίας, συνεχίζουν να πληρώνουν με το παλαιό σύστημα….

* Πληρώνουν και τα ποσά για ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ

*Aπό 1-1-2023 έως 31-12-2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους

Ε. Εφάπαξ Παροχή  (ΕΤΕΑΕΠ), τρεις κατηγορίες από 1/1/20:

(δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί κλπ)

1η κατηγορία 26,00
2η κατηγορία 31,00
3η κατηγορία 37,00

* Πάντως με τον e-ΕΦΚΑ θα δοθεί η δυνατότητα να εκδίδεται ενιαίο ειδοποιητήριο που θα συμπεριλάβει όλες τις εισφορές…  (Ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ)

Από 1-1-2023 έως 31-12-2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Στ. Παράλληλη, Μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας.

* Για να έχει πλήρη απαλλαγή, πρέπει να καλύπτεται  το ποσό της  Β κατηγορίας, ήτοι 252,00 και αν έχει και επικουρικό και εφάπαξ τότε,  και   τα αντίστοιχα ελάχιστα των 42,00 και 36,00, σύνολο δηλαδή 330,00.

* Αν υπάρχει έλλειμμα στο ποσό μέχρι το ποσό των 252,00,  καταβάλλεται από τον μισθωτό.

* Αντιστοιχεί σε μισθό μικτά 930,00;

*Δεν περιλαμβάνονται Δώρα και επίδομα άδειας

* Αν είναι μισθωτός και εκδίδει και τιμολόγιο  στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή  νομικό, τότε για το άθροισμα καταβάλλει , ως μισθωτοί.

* Και αυτοί θα έχουν δικαίωμα επιλογής.

Ζ. Μπλοκάκι (άρθρ.35 παρ. 9 του νόμου)

Στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο (2) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. (Μισθωτών). Αν η υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αμφισβητείται, μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο

Eumilos.