Συνεδριάζει το Δ.Σ. Φαρσάλων

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Φαρσάλων την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Νωρίτερα στις 19:30 σε ειδική συνεδρίαση θα συζητηθεί:

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου, οικον. έτους 2020.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων (Δ’ τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Λήψη απόφασης για την επιλογή Τραπεζικού Πιστωτικού Ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων/διαθέσιμων του Δήμου.

Λήψη απόφασης, για τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

Έγκριση τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206/2017 Α.Δ.Σ. για αλλαγή εκπροσώπου του Δήμου, στο μνημόνιο συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο Φαρσάλων, διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2020 (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016): α) παρακολούθησης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών β) παραλαβής προμηθειών.

Λήψη απόφασης, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & εργασιών αξίας έως 5.869,40€ για το έτος 2020.

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση εκπροσώπου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Συγκρότηση 5/λούς επιτροπής, υπεύθυνη για τη φροντίδα και επιμέλεια των αδέσποτων ζώων.

Λήψη απόφασης, για συγκρότηση επιτροπής εισήγησης ονοματοδοσίας συνοικιών οδών και πλατειών το Δήμου, προς την επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04,2012).

Λήψη απόφασης, για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.503,53 τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Σταυρού, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.(Σχετ: Αριθμ. 6/2019 απόφαση της Κοινότητας).

Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη ψηφίσματος μετατροπής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σε Ν.Π.Ι.Δ. και στη λειτουργία του, με Σ.Δ.Ι.Τ. («ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)

Λήψη απόφασης έκδοσης ψηφίσματος σε αίτημα εργαζομένων στα ΚΔΑΠ.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ, ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας και ο Σύλλογος δρομέων Φαρσάλων, επιθυμούν να ενημερώσουν το Σώμα για την συνδιοργάνωση του Ορεινού αγώνα Trail που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των Μαραθωνοδρόμων Ελλάδας ΕΟΣΜΑΥ στα Φάρσαλα στις 22 Μαρτίου 2020 με παράλληλη προβολή βίντεο με αποσπάσματα αγώνα και τον λογότυπο.