«Σε έργα στο Αρμένιο το Κιλελέρ και τη Νίκη ο Θανάσης Νασιακόπουλος»

Τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών που αφορούν σε αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων στους οικισμούς Αρμενίου, Κιλελέρ και Νίκης επισκέφθηκε ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος.

Ο δήμαρχος δήλωσε σχετικά : «Η κατασκευή του έργου γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία  σύμφωνα με τα καλύτερα, από επιστημονικής και τεχνικής άποψης, πρότυπα και υλικά. Ο ανάδοχος εφαρμόζει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης, όπως αυτές περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη και σχέδια, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου  δίδονται κατά τη διάρκεια της επίβλεψης. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτά, σε χωματουργικές και τεχνικές εργασίες και σε  ασφαλτικά.  Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται σε 307.520 €. Πριν από λίγες μέρες περατώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σύνολο των οδών του Καλαμακίου και με τις τωρινές παρεμβάσεις μας ασφαλτοστρώνουμε το σύνολο σχεδόν των δρόμων του Αρμενίου του Κιλελέρ και της Νίκης.»

Το δήμαρχο συνόδευαν στην επιστασία οι αντιδήμαρχοι ΔΕ Αρμενίου – Κιλελέρ Γιάννης Μπακαλόπουλος και Τεχνικών Έργων Αλέκος Χονδρονάσιος καθώς και ο πρόεδρος της ΤΚ Αρμενίου Δημήτρης Καραμήτρος των οποίων η διαρκής επιστασία συνέβαλε στην ταχεία ολοκλήρωση του έργου του Καλαμακίου και στην ταχεία πρόοδο των εργασιών στο Αρμένιο το Κιλελέρ και τη Νίκη.