“Άκαπνα” τα δημοτικά κτίρια στα Φάρσαλα

Την κατάρτιση σχεδίου αποτροπής καπνίσματος σε όλες τις κτιριακές δομές του Δήμου Φαρσάλων, αποφάσισε ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου, με στόχο την απαγόρευση, την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος, αλλά της προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων και του εξυπηρετούμενου κοινού του Δήμου.

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κάθε κτιριακή δομή του Δήμου Φαρσάλων, σε κάθε χώρο εργασίας και αναμονής. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα ελέγχουν και θα μεριμνούν για την άμεση απομάκρυνση από όλους τους χώρους ευθύνης τους (γραφείων, διαδρόμων κλπ) των σταχτοδοχείων. Θα οριστούν υπάλληλοι και γενικός υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου, ανά δημοτικό κτίριο (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων των υπηρεσιών των αποκεντρωμένων), οι οποίοι θα επιβλέπουν το χώρο και θα ανταποκρίνονται σε διαμαρτυρία υπαλλήλων και πολιτών για την πραγματοποίηση παράβασης, ενώ επίσης θα τοποθετηθεί η ειδική σήμανση απαγόρευσης καθώς και ειδικός αριθμός 1142. Σε κάθε Κοινότητα του Δήμου Φαρσάλων, ως υπεύθυνος διαχείρισης/εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος, θα ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος.