Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαρσάλων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Συγκεκριμένα στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαρσάλων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών   25
2. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή  25
3.

 

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία  25
4. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
5. Aσθένειες  και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία 25
6. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες  25
7. Οικιακή μελισσοκομία  25
8. Αθλητισμός και διατροφή  25
9. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας  25
10. Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες  10
11. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός ,διαδίκτυο, πρόληψη 

εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 

25
12. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής  25
13. Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες  25
14. Κοπτική –Ραπτική  50
15. Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων  25
16. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
17. Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  

Τηλ.: 2491350163-164

Ταχ. Διεύθυνση: Ισόγειο Δημαρχιακού Καταστήματος, Πλ. Δημαρχείου Φάρσαλα  

Email: k.koinotitas@dimosfarsalon.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.