Ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Φαρσάλων την Πέμπτη (30/01)

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 19:30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στα Φάρσαλα, στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3), με δυο διαφορετικές συνεδριάσεις:

Στις 19:30

Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2020.

Στις 20:30

  1. Έγκριση τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, στην πόλη των Φαρσάλων (αριθμ. 314/2018 Α.Δ.Σ.).
  2. Έγκριση καθορισμού καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου – Αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού -Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.)» έτους 2020.
  3. Λήψη απόφασης, για κοπή ή μη δένδρων λόγω επικινδυνότητας, στη Κοινότητα Φαρσάλων.
  4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση, του κτηρίου του πρώην νηπιαγωγείου Κοινότητας Υπέρειας, στο ποδοσφαιρικό σωματείο «Α.Ο. ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ» (αίτημα σωματείου).