Μάξιμος: Επιστροφή καταβληθέντων για επικουρική σύνταξη σε Πολιτικούς Μηχανικούς

«Προτίθεστε να επιστρέψετε τα χρήματα που έχουν καταβληθεί, λόγω υπηρεσιακής αμέλειας, από τους Πολιτικούς Μηχανικούς για το Επικουρικό Ταμείο ενώ είχαν ήδη συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους μέχρι την 01.01.2007;». Το παραπάνω ερώτημα θέτει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στον υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην ερώτησή του σημειώνει ότι αρκετοί Πολιτικοί Μηχανικοί ζητούν «την αποκατάσταση μιας πολύχρονης κατάφωρης αδικίας που έχουν υποστεί, με ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι Πολιτικοί Μηχανικοί είχαν τη δυνατότητα να εισέρχονται στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ, πληρώνοντας επιπλέον ένα σημαντικό ποσό ετησίως, με σκοπό την αύξηση της συντάξεώς τους.

Ωστόσο, το Επικουρικό Ταμείο έπαψε να υφίσταται το 2016, και με τον νόμο 3996/2011 άρθρο 59 παράγρ. 1β προβλέπεται ότι επιστρέφονται τα χρήματα σε όσους πλήρωσαν με την προϋπόθεση την 01.01.2007 να ήταν έως 50 ετών, ενώ με το άρθρο 59, παρ. 2 όσοι ήταν πάνω από 50 έως 55 ετών, θα έπρεπε να κάνουν αυτασφάλιση.

Το πρόβλημα είναι όμως, ότι κάποιοι Πολιτικοί Μηχανικοί, που είχαν ήδη συμπληρώσει τα 50 χρόνια, είχαν πληρώσει χωρίς, όμως, να έχουν ερωτηθεί ή να έχουν ενημερωθεί από την υπηρεσία, όπως όφειλε, για την προϋπόθεση των 50 ετών.

Στις συνεχείς κρούσεις που έχουν πραγματοποιήσει έκτοτε για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, το  6ο τμήμα ΕΤΕΑΠ, που είναι αρμόδιο, αρνείται να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, βασιζόμενο στη διάταξη που προβλέπει ότι επιστρέφονται τα χρήματα μόνον σε όσους την ημέρα έναρξης της επικουρικής ασφάλισης (01.01.2007) ήταν μέχρι 50 ετών. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι, για ποιο λόγο η υπηρεσία αποδέχθηκε την καταβολή των ποσών εκ μέρους των Πολιτικών Μηχανικών, ενώ δεν είχαν τις προϋποθέσεις του νόμου;».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «είναι φανερό ότι η ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις βαραίνει τις κρατικές υπηρεσίες και ως εκ τούτου το κράτος είναι υποχρεωμένο να διορθώσει το λάθος που διαπράχθηκε και να επιστρέψει τα χρήματα που εισπράχθηκαν».