Βελτιστοποίηση της παραγωγής ζωοτροφών του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη μέσα από ερευνητικό έργο

Περί τα μέσα του 2018 ξεκίνησε μία νέα συνεργασία μεταξύ του ΘΕΣγη και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αφορμή αυτής της συνεργασίας είναι τo ερευνητικό έργο Cropfeed το οποίο αποσκοπεί στην δημιουργία πρωτοκόλλων παραγωγής ζωοτροφών προσαρμοσμένων στην εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Το έργο εντάσσεται στην Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο – Περιγραφή

Το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία πρωτοκόλλου παραγωγής εγχώριων ζωοτροφών για τη διατροφή παραγωγικών ζώων σε αντικατάσταση εγχώριων παραγόμενων χονδροειδών ζωοτροφών και εισαγόμενων πρωτεϊνούχων συμπυκνωμένων, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση και στα δύο είδη ζωοτροφών. Οι καλλιέργειες που θα καλλιεργηθούν είναι το κτηνοτροφικό κουκί , το λούπινο, το κτηνοτροφικό μπιζέλι  ως χειμερινό και το σόργο, το switchgrass ως εαρινές μετά τη συγκομιδή του μπιζελιού για ενσίρωση.

Διαδικασία Πειράματος

 • Το «Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προτείνει τα φυτά που θα καλλιεργηθούν σε αγρούς που θα διαθέσει ο συνεταιρισμός αγροτών «ΘΕΣΓΗ».
 • Ο συνεταιρισμός ΘΕΣΓΗ καλλιεργεί τα παραπάνω φυτά για την παραγωγή ζωοτροφών για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.
 • Οι  παραχθείσες ζωοτροφές χορηγούνται σε μονάδα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.
 • Θα αξιολογηθεί η αποδοτικότητα χρήσης όλων των καλλιεργητικών πρωτοκόλλων που θα εφαρμοστούν, προκειμένου να προταθεί ως τελικό παραδοτέο αυτό το μείγμα χρήσης εισροών που εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής.
 • Αξιολογείται η αποδοτικότητα παραγωγής γάλακτος των αγελάδων που θα τραφούν με τα νέα σιτηρέσια, σε σχέση με τη συνήθη πρακτική εκτροφής της μονάδας.
 • Τέλος πραγματοποιείται έρευνα που εξετάζει το όφελος τόσο σε οικονομικό, θρεπτικό,  αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και ερευνάται η δυνατότητα υιοθέτησης του συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής και εκτροφής.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 • Καταγραφή ενός ολοκληρωμένου καταναλωτικού προφίλ  ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η στρατηγική μάρκετινγκ του συνεταιρισμού ΘΕΣΓΗ στο χώρο των ζωοτροφών.
 • Ο συνεταιρισμός  ΘΕΣΓΗ θα αποκτήσει  ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να προσφέρει αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους  αγρότες μέλη του, για την παραγωγή ζωοτροφών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας στο βέλτιστο βαθμό τις  χρησιμοποιούμενες εισροές. 
 • Ο συνεταιρισμός ΘΕΣΓΗ θα αυξήσει την διαπραγματευτική του  δύναμη, με το να είναι σε θέση να διαθέσει στην αγορά ομοιογενές προϊόν  σε ανταγωνιστικές τιμές, έχοντας εξασφαλίσει χαμηλότερο κόστος παραγωγής, σε σχέση με τους  ανταγωνιστές

Ομάδα έργου

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Εντομολογίας)
 • Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη
 • Κτηνοτροφική μονάδα Πολύκαρπου Τριανταφύλλου

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου: http://cropfeed.agr.uth.gr/el/