Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνο Δαμιανό να εύχεται υγεία σε όλους τους συμβούλους και τους παριστάμενους ενόψει των εορτών. Το λόγο στην συνέχεια πήρε ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου, ο οποίος με τη σειρά του ευχήθηκε Χρόνια πολλά σε όλους.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Την σειρά των ερωτήσεων “άνοιξε”  για την παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η δημοτική σύμβουλος Κυριακή Παναγιωτοπούλου, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων οτι: από τις 14 έως 16 Νοεμβρίου ο Δήμος Φαρσάλων στο συνέδριο του Ελληνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων, βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχή φορά για δράσεις υγείας του έτους 2018. Tο ερώτημα που έθεσε προς τον δήμαρχο ήταν για πιο λόγο δεν παρελήφθη από κάποιον, με τον κ. Εσκίογλου να απαντά ότι δεν ενημερώθηκε για την βράβευση.

Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Κατσιαούνης, έθεσε το ερώτημα εάν στην πόλη μας, θα δεχτούμε μετανάστες και τι ειπώθηκε στην συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με τον κ. Χρυσοχοΐδη στη Λάρισα. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση, παρουσία βουλευτών και του περιφερειάρχη στο αρχηγείο της αστυνομίας κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού. Ωστόσο, δεν τέθηκε κανένα θέμα για μεταφορά μεταναστών στην επαρχία Φαρσάλων και στο δήμο μας, διευκρινίζοντας όμως την περίπτωση που κάποιος ιδιώτης προβεί στην ενοικίαση χώρου ιδιωτικά.

Ο επικεφαλής και δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Τύμπας ζήτηση να τεθούν δυο θέματα προς την περιφέρεια με υπόμνημα, τα οποία αφορούν το πρώτο τον ελλιπή φωτισμό στον περιφερειακό δρόμο στο Σταυρό Φαρσάλων θέμα το οποίο ταλαιπωρεί 2-3 χρόνια την περιοχή χωρίς να έχει λυθεί καθώς και το θέμα που είχα φέρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο τωρινός πρόεδρος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος ο Δαμιανός στην δημοσιότητα ως πολίτης τότε, για την μη σήμανση στην ΠΑΘΕ της πόλεως των Φαρσάλων στο ύψος της Λάρισας, θέμα το οποίο είχε εισηγηθεί ο ίδιος ο Κ. Τύμπας στο περιφερειακό συμβούλιο και το είχε υιοθέτηση το σώμα και ο Περιφερειάρχη χωρίς, όμως χωρίς να δοθεί κάποια λύση από την διαχειρίστρια εταιρεία της ΠΑΘΕ.

Ο επικεφαλής της λαϊκής συσπείρωσης Φαρσάλων Αποστόλης Αναγνώστου τοποθετήθηκε περί επικίνδυνων δέντρων και κλαδιών σε σχολεία. Την απάντηση έδωσε ο αρμόδιος  αντιδήμαρχος πρασίνου Σταύρος Κουκουλιός, ο οποίος ανέφερε ότι τα δέντρα έχουν καταγραφεί και όσο δέντρα ήταν επικίνδυνα έχουν απομακρυνθεί καθώς επίσης και ότι ορισμένα έχουν περάσει από τη δημοτική κοινότητα και από την ποιότητα ζωής και βρίσκονται στο τελικό στάδιο κοπής, τα οποία θα κοπούν  από την υπηρεσία ή από εξωτερικό εργολάβο που έχει τα ανάλογα εργαλεία σε ορισμένες περιπτώσεις. Στην συνέχεια έγινε ενημέρωση στο σώμα από τον Δήμαρχο για την δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα.

Πως ψηφίστηκαν τα θέματα

Στα θέματα του συμβουλίου, το 1ο θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, το καταψήφισε ο Αποστόλης Αναγνώστου. στο 2ο θέμα ομόφωνα, το 3ο θέμα κατά πλειοψηφία δεν ψήφισε ο Αποστόλης Αναγνώστου, στο 4ο θέμα η παράταξη του κ. Καραχάλιου ψήφισε ναι προς τον ορισμό μελών από φορείς, αλλά με επιφύλαξη για την διαδικασία επιλογής των δημοτών, (οτι θα έπρεπε να επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης), πρόταση που υιοθέτησε και ο κ. Δημητρακόπουλος, όχι από τον κ. Αναγνώστου. Την έγκριση του προυπολογισμού καταψήφισε ο κ. Αναγνώστου. Τα θέματα 6, 7, 8, 9, 10 ομόφωνα, το 11 θέμα κατά πλειοψηφία, όχι από τον κ. Αναγνώστου. Τα θέματα 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ομόφωνα και το 25 είχε αρνητική εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία και ποιότητα ζωής, θα επανεξετεστεί αν υπάρχει νέο αίτημα, ενώ το 14 αποσύρθηκε λόγω ελλιπών στοιχείων (καταστατικού).

Αναλυτικά τα θέματα

 1. Έγκριση τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 245 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α’/09.07.2018).
 2. Έγκριση ή μη τροποποίησης – συμπλήρωσης, της υπ’ αριθμ. 174/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για μείωση δημοτικών τελών.
 3. Λήψη απόφασης, για ορισμό νέου πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου, στο Εθνικό «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».
 4. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
 6. Έγκριση αποδοχής ποσού 59.750,24€ (Δ’ κατανομή) από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του έργου, με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και την υλοποίηση του έργου, με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» και ορισμός υπευθύνου για την υπογραφή της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων με τον αναπληρωτή του.,
 9. Έγκριση και παραλαβή των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των τευχών ΣΑΥ – ΦΑΥ της μελέτης, με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 10. Έγκριση και παραλαβή της υπηρεσίας, με τίτλο: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη φακέλου «Αγροτική οδοποιία T.K. Διλόφου Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων».
 11. Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων».
 12. Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων, σε Ενεργειακή Κοινότητα, με έδρα τα Φάρσαλα.
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙ».
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΝΑΡΘΑΚΙΟ – Ζ. ΠΗΓΗΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)».
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ».
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ».
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου, με τίτλο: «EΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ».
 20. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ».
 21. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
 22. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ».
 23. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).
 24. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 25. Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης ολιγόλεπτης στάσης οχήματος επί της οδού Θέτιδος 87 (αίτημα Θεοχάρη Γ.).
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!