Το Επιμελητήριο Λάρισας ξεκινά το φιλόδοξο εγχείρημα για την δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με την συμμετοχή μελών του

Το Επιμελητήριο Λάρισας ξεκίνησε το φιλόδοξο εγχείρημα για την δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με την συμμετοχή μελών του Επιμελητηρίου , για την παραγωγή ρεύματος μέσω ΑΠΕ. Το εγχείρημα έχει προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον 25 επιχειρήσεων με βέβαιη την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων στην πορεία.

Η τάση της εποχής είναι η παραγωγή «καθαρής ενέργειας», έτσι το Επιμελητήριο Λάρισας πιστό στις ανάγκες της εποχής θα δημιουργήσει μια Ενεργειακή Κοινότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών δαπανών.

Την Τρίτη 10/12/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας, ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στην δημιουργία του εγχειρήματος σε νομικό και σε οικονομικό επίπεδο. Η διαδικασία υλοποίησης της κοινότητας θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2020.

Η διαδικασία υλοποίησης της σύστασης της ενεργειακής κοινότητας ξεκινά με την υπογραφή του καταστατικού από τα μέλη. Στη συνέχεια η προσωρινή διοίκηση θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση μητρώου (ΓΕΜΗ), ώστε η κοινότητα να «αποκτήσει» νομική μορφή. Παράλληλα θα έρθει σε επαφή με το Δήμο Λαρισαίων για να βρεθεί η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο και με την ΔΕΗ για το πως θα συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργεια με την δαπανώμενη.

Το διαδικαστικό κομμάτι  για την σύσταση της ενεργειακής κοινότητας έχει αναλάβει η νομική σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λάρισας κα. Γαλλιού Μαρία, ο οικονομολόγος κ. Βαλιώτης Σπύρος και δύο μηχανικοί της Αθηναϊκής εταιρείας.

Οι παραπάνω αναφέρθηκαν λεπτομερειακά για την αδειοδότηση, τα κριτήρια συμμετοχής, τη σύσταση και το περιεχόμενο του καταστατικού, για τα δικαιολογητικά, την υπογραφή των εγγράφων και για τα οικονομικά κίνητρα.

Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από επιχειρήσεις, φορείς και από ιδιώτες με την σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων, είναι ένας αρκετά διαδεδομένος θεσμός σε χώρες του εξωτερικού εδώ και πολλά χρόνια. Σκοπός των κοινοτήτων αυτών είναι τα μέλη από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που θα δαπανούν, δηλαδή το γνωστό “net metering”.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, φυσικά πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας.

Τα μέτρα στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων ξεκινούν από τους σταθερούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για πέντε έτη, ενώ θα μπορούν μεταξύ άλλων να συμμετάσχουν σε προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και να αναζητήσουν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, ενώ η συγκεκριμένη δράση με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λάρισας αναμένεται να τύχει χρηματοδότησης 50% στην αξία του έργου.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης είχε προσδιορισθεί στα 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ποσό θα αυξηθεί λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.

«Η σύσταση της ενεργειακής κοινότητας αποτελεί τη νέα μεγάλη πρόκληση για το Επιμελητήριο αλλά και στοίχημα της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας» δήλωσε ο πρόεδρος του φορέα κ. Σωτ. Γιαννακόπουλος αναδεικνύοντας τα οφέλη του εγχειρήματος. «Η κοινότητα θα φέρει άμεσο και μετρήσιμο όφελος για τους μετέχοντες με έμφαση στην καταπολέμηση του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές αναπτυξιακές διεξόδους, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της ενεργής εμπλοκής τους σε εγχειρήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ήπιων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Η κοινότητα θα συσταθεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζει ο νόμος και οι ευρωπαϊκές οδηγίες και θα δημιουργήσει δραστηριότητες και ευκαιρίες που θα προσδώσουν θετικό πρόσημο στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας».

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!